Gå til indhold

Pulje til formidling inden for cyber- og informationssikkerhed

De videregående uddannelsesinstitutioner har i 2023 haft mulighed for at søge Uddannelses- og Forskningsministeriets puljeopslag til netværks- og formidlingsaktiviteter inden for cyber- og informationssikkerhed.

Initiativet er en del af den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi 2022-2024.

Cyber- og informationssikkerhed er et område med stigende fokus, udvikling og efterspørgsel på kompetencer. Med så stor en efterspørgsel på kompetencer er der behov for, at de faglige miljøer deler viden om, hvordan cyber- og informationssikkerhed kan blive en relevant del af allerede eksisterende videregående uddannelser. 

Puljens midler kan dække aktiviteter, der understøtter netværk og formidling blandt undervisere mhp. at styrke cyber- og informationssikkerhedskompetencer i uddannelserne.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsens forventninger til ansøgningen er:

  • Netværks- og formidlingsaktiviteter rettet mod faglige miljøer og undervisere mhp. at udvikle ordinære uddannelser og gerne efter- og videreuddannelsesaktiviteter. 
  • Aktiviteter målrettet mere end én institutionstype.
  • Aktiviteter målrettet flere fagområder.

Ansøger skal være en videregående uddannelsesinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort: Erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner, universiteter eller kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Bl.a. af hensyn til muligheden for efterlevelse af ovenstående forventninger, er puljen på 0,5 mio. kr. blevet udmøntet til én projektansøger.

Der er i alt afsat 0,5 mio. kr. i puljen og midlerne skal senest anvendes inden udgangen af 2024. 

Ansøgningsfristen var den 15. september 2023 kl. 12:00. 

Kontakt

Frederik Damkjær Hansen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 56
Email: fdh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024