Gå til indhold

Pulje til formidling inden for cyber- og informationssikkerhed

De videregående uddannelsesinstitutioner har mulighed for at søge Uddannelses- og Forskningsministeriets puljeopslag til netværks- og formidlingsaktiviteter inden for cyber- og informationssikkerhed. Der er i alt afsat 0,5 mio. kr. Ansøgningsfristen er den 15. september 2023 kl. 12:00.

Initiativet er en del af den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi 2022-2024.

Cyber- og informationssikkerhed er et område med stigende fokus, udvikling og efterspørgsel på kompetencer. Med så stor en efterspørgsel på kompetencer er der behov for, at de faglige miljøer deler viden om, hvordan cyber- og informationssikkerhed kan blive en relevant del af allerede eksisterende videregående uddannelser. 

Puljens midler kan dække aktiviteter, der understøtter netværk og formidling blandt undervisere mhp. at styrke cyber- og informationssikkerhedskompetencer i uddannelserne.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsens forventninger til ansøgningen er:

  • Netværks- og formidlingsaktiviteter rettet mod faglige miljøer og undervisere mhp. at udvikle ordinære uddannelser og gerne efter- og videreuddannelsesaktiviteter. 
  • Aktiviteter målrettet mere end én institutionstype.
  • Aktiviteter målrettet flere fagområder.

Ansøger skal være en videregående uddannelsesinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort: Erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner, universiteter eller kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Bl.a. af hensyn til muligheden for efterlevelse af ovenstående forventninger, vil puljen på 0,5 mio. kr. som udgangspunkt blive udmøntet til én projektansøger.

Der er i alt afsat 0,5 mio. kr. i puljen og midlerne skal senest anvendes inden udgangen af 2024. 

Ansøgningsfristen er den 15. september 2023 kl. 12:00. Ansøgninger kan sendes via e-grant selvbetjeningsportal (link nedenfor). 

Handlinger tilknyttet webside

Kontakt

Gunvor Faber-Madsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 46
Email: gfm@ufm.dk
Frederik Damkjær Hansen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 56
Email: fdh@ufm.dk
Senest opdateret 21. august 2023