Gå til indhold

Aktiviteter i forbindelse med regnskab og rapportering

På denne side kan du læse mere om møder i regnskabsudvalget, ERFA-grupper og andre aktiviteter målrettet medarbejdere og ledere på de videregående uddannelsesinstitutioner vedrørende regnskab og rapportering.

 Workshop

  Regnskabsudvalget

  Regnskabsudvalget har til opgave at drøfte og rådgive om udvikling og vedligeholdelse af regnskabsregler for de videregående uddannelsesinstitutioner. 

  ERFA-møder

  Styrelsen holder løbende ERFA-møder for de enkelte delsektorer om regnskab og rapportering

  Workshops mv.

  Uddannelses- og Forskningsstyrelsen afholder løbende workshops og kurser i relation udviklingen og implementeringen af den fælles kontoplan.

   Senest opdateret 26. september 2022