Gå til indhold

Revisornetværket

Revisornetværket er et dialogforum mellem UFS og institutionsrevisorerne under UFM, hvis formål er at udveksle viden og diskutere generelle problemstillinger i relation til revisionen af de selvejende uddannelsesinstitutioner under UFM.

Revisornetværket drøfter opmærksomhedspunkter og observationer fra revisionen af uddannelsesinstitutionernes årsregnskaber, omfattende både den finansielle revision, forvaltningsrevisionen og den juridisk-kritiske revision.

Revisornetværket drøfter ligeledes forhold i relation til UFS' årlige gennemgang og opdatering af revisionsinstruksen, konterings- og fordelingsvejledningen og årsrapportskabelonen.

Revisornetværket behandler som udgangspunkt kun principielle og generelle problemstillinger og ikke enkeltsager. Netværket mødes som udgangspunkt to gange årligt.

Referater fra møder i revisornetværket under UFM er tilgængelige herunder.

Kontakt

Anders Christian Lauger
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 85 77
Email: andl@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024