Gå til indhold

Regnskabsudvalget

Her kan du læse om regnskabsudvalgets arbejde med regnskab og rapportering for uddannelsesinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet

Regnskabsudvalget har til opgave at drøfte og rådgive om spørgsmål om løbende udvikling og vedligeholdelse af den fælles kontoplan, regnskabsmæssige forhold generelt og økonomisk rapportering, herunder årsrapporten.

Regnskabsudvalget skal fungere som en fast struktur for Uddannelses- og Forskningsstyrelsens sparring med institutionerne, så det sikres, at sektorens ønsker og behov høres i udviklingen af institutionernes økonomiske rapportering og det generelle regnskabsområde.

Emner for regnskabsudvalget er bl.a. konterings- og fordelingsvejledningen, rammerne for institutionernes aflæggelse af årsrapporten samt de generelle regler for institutionernes regnskab og revision. 

Regnskabsudvalgets medlemmer og organisering

Regnskabsudvalget er nedsat i 2022 og består af repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner fra hver delsektor. Udvalget er sammensat af tre medlemmer udpeget af Danske Universiteter, tre medlemmer udpeget af Danske Professionshøjskoler, to medlemmer udpeget af Danske Erhvervsakademier, ét medlem udpeget af Maritime Uddannelser samt ét medlem udpeget af rektorkollegiet for de kunstneriske uddannelsesinstitutioner. 

Medlemmerne har til opgave at holde sig orienteret om regnskabsmæssige forhold i deres delsektorer, så de derved kan præsentere ønsker og behov fra hele delsektoren. 

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen leder regnskabsudvalgets møder. Styrelsen står for udsendelse af dagsordener og materiale til møderne, ligesom styrelsen tager referat fra møderne.

Møder i regnskabsudvalget

Regnskabsudvalget holder som udgangspunkt to møder årligt. Det ene møde afholdes før sommerferien med opsamling på årsrapportaflæggelsen for det forudgående år. Det andet møde afholdes efter sommerferien. Her behandles konterings- og fordelingsvejledningen for det kommende år samt rammene for aflæggelse af årsrapporten for det indeværende år. 

I 2023 afholdes to møder i regnskabsudvalget. Find dagsordener og referater nedenfor: 

I 2022 er der afholdt tre møder i regnskabsudvalget: 

 

Kontakt

Nicolai Ebsen
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 78 44
Email: nieb@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024