Gå til indhold

Årsrapportdata

På denne side findes Excel-skabeloner til indsendelse af årsrapportdata for 2022.

Uddannelsesinstitutionerne skal indsende årsrapportdata vedrørende resultatopgørelsen inkl. noter, balancen samt pengestrømsopgørelsen i årsrapporten for 2022. 

Styrelsen har udarbejdet en Excel-skabelon til inderetning af årsrapportdata med tilhørende vejledning. 

Data kan hentes fra Navision Stat ved hjælp af styrelsens kontoskemaer eller indtastes manuelt i skabelonen.