Gå til indhold

Årsrapport og revision

På denne side findes det samlede materiale vedrørende de selvejende uddannelsesinstitutioners årsrapporter for 2023 samt supplerende opgørelser.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har indkaldt de selvejende uddannelsesinstitutioners årsrapporter for 2023 samt en række supplerende opgørelser. 

Fristen for indsendelse af det samlede materiale til styrelsen er d. 15. april 2024. 

Via nedenstående links findes skabeloner og vejledningsmateriale omtalt i indkaldelsesbrevet. 

Kontakt

Ida Bech Kargo Karlsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 49
Email: ibkk@ufm.dk
Rasmus Hjorth
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 49
Email: rahj@ufm.dk
Anders Christian Lauger
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 85 77
Email: andl@ufm.dk
Rikke Nissen Bækhus
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 95 39
Email: rnb@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. november 2023