Gå til indhold

Revision af årsrapporten

På denne side findes bilag vedrørende revisionen af de selvejende uddannelsesinstitutioners årsrapporter.

De selvejende uddannelsesinstitutioners årsrapporter skal revideres i henhold til Rigsrevisionens standarder for offentlig revision samt de bekendtgørelser, der gælder for den enkelte institutionstype.

I forlængelse heraf er der i nedenstående bilag formuleret en række supplerende krav til revisionen hhv. afrapporteringen af revisionen af institutionernes årsrapporter: 

§9-aftale 
Der er indgået aftale mellem uddannelses- og forskningsministeren og rigsrevisor i henhold til rigsrevisorlovens §9 om samarbejde om revisionsopgaver ved selvejende institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Aftalen har til formål at sikre, at Rigsrevisionen kan anvende institutionsrevisors revision af oplysninger med betydning for statsregnskabet. 

Revisionsinstruks for revisionen af årsregnskabet for 2024 
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har offentliggjort revisionsinstruksen for revisionen af årsregnskabet for 2024. Revisionsinstruksen kan hentes her:

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024