Gå til indhold

Revision af årsrapporten

På denne side findes bilag vedrørende revisionen af de selvejende uddannelsesinstitutioners årsrapporter.

De selvejende uddannelsesinstitutioners årsrapporter skal revideres i henhold til Rigsrevisionens standarder for offentlig revision samt de bekendtgørelser, der gælder for den enkelte institutionstype.

I forlængelse her er der i nedenstående bilag formuleret en række supplerende krav til revisionen hhv. afrapporteringen af revisionen af institutionernes årsrapporter: 

§9-aftale 
Der er indgået aftale mellem uddannelses- og forskningsministeren og rigsrevisor i henhold til rigsrevisorlovens §9 om samarbejde om revisionsopgaver ved selvejende institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Aftalen har til formål at sikre, at Rigsrevisionen kan anvende institutionsrevisors revision af oplysninger med betydning for statsregnskabet. 

Revisionsinstruks for revisionen af årsregnskabet for 2023
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udstedt en revisionsinstruks for revisionen af årsregnskabet for 2023 for de selvejende uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, der revideres af en institutionsrevisor, jævnfør §9-aftalen ovenfor. Revisionsinstruksen indeholder en oversigt over gældende regler vedrørende revisionen af årsregnskabet, supplerende krav til revisionen samt en skabelon for opstilling af revisionsprotokollatet til årsrapporten. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 03. januar 2023