Gå til indhold

Formålsfordelingsmodel

Modellen skal anvendes i relation til kapitel 6 i konterings- og fordelingsvejledningen

Modellen skal anvendes på omkostninger, der vedfører flere formål. Disse skal løbende eller periodevist fordeles på relevante formål efter retningslinjerne i kapitel 6 i konterings- og fordelingsvejledningen. Alle typer omkostninger, og alle syv formål i den fælles kontoplan er omfattet af kapitlets retningslinjer. Modellen anvendes ikke i de tilfælde, hvor en omkostning entydigt kan henføres til et specifikt formål.

Retningslinjerne i kapitel 6 samt ovenstående model skal følges, og vi modtager gerne kommentarer om eventuelle mangler i listen på , herunder især input til yderligere omkostningspuljer, samt ændringer til omkostningsdrivere og fordelingsmetoder.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. januar 2021