Gå til indhold

Workshops om formålsfordeling af samproduktion (positivlisten) i uge 39

De videregående uddannelsesinstitutioner skal som led i implementeringen af den fælles kontoplan anvende en fælles model for formålsfordeling af samproduktion.

Modellen består af en ”positivliste” over omkostningspuljer, drivere og et hierarki af konkrete fordelingsmetoder, som er opstillet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Økonomistyrelsen pba. drøftelser med de videregående uddannelsesinstitutioner. Positivlisten skal indgå i kapitel 6 i Konterings- og fordelingsvejledningen for fælles kontoplan.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Økonomistyrelsen inviterer nu repræsentanter fra alle de videregående uddannelsesinstitutioner til workshops i uge 39 med henblik på at kvalificere og færdiggøre det tekniske indhold i positivlisten. På fem workshops (én for hver delsektor) gennemgår vi positivlistens omkostningspuljer, omkostningsdrivere og fordelingsmetoder med henblik på at færdiggøre den endelige model for formålsfordeling af samproduktion.

Tid og sted

Der afholdes fem møder i uge 39, hvor medarbejdere fra de videregående uddannelsesinstitutioner inviteres til at drøfte ’positivlisten’ med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte samt Økonomistyrelsen. Følgende møder afholdes:

- mandag d. 21. september kl. 10-13 for professionshøjskolerne
- tirsdag d. 22. september kl. 10-13 for erhvervsakademierne
- onsdag d. 23. september kl. 10-13 for de maritime institutioner
- onsdag d. 23. september kl. 14-17 for de kunstneriske institutioner
- torsdag d. 24. september kl. 10-13 for universiteterne

Hvem kan deltage?

Vi inviterer 1-3 medarbejdere fra hver videregående uddannelsesinstitution til at deltage i et af ovenstående møder. Aktiv deltagelse er en forudsætning, og det forudsættes derfor at deltagerne har viden om egen institutions regnskabspraksis og formålsfordeling. Deltagelse forudsætter forberedelse. Der udsendes mødemateriale en uge forud for mødet.

Det er den enkelte institution, der vælger, hvem der skal deltage på møderne. Ønsker du at deltage, bedes du kontakte den ansvarlige for implementering af fælles kontoplan på din institution, som har ansvaret for at koordinere deltagelse på workshoppen. 

Vi ser frem til drøftelserne og at færdiggøre positivlisten, således at den kan indgå i 2021-versionen af Konterings- og fordelingsvejledningen. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte fælles kontoplan-teamet på faelleskontoplan@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. januar 2022