Gå til indhold

Konterings- og fordelingsvejledningen

På denne side kan du finde den seneste udgave af Konterings- og fordelingsvejledningen

Konterings- og fordelingsvejledningen offentliggøres årligt af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen den 1. oktober forud for regnskabsåret. 

Du kan hente den seneste udgave af konterings- og fordelingsvejledningen her:

  Relaterede links


  Ændringer, som vil indgå i den kommende version af Konterings- og fordelingsvejledningen

  Styrelsen vil løbende publicere ændringer, som kommer til at indgå i den kommende version af vejledningen. Ændringerne vil først være gældende efter publiceringen af den kommende vejledning, men institutionerne har mulighed for at indarbejde ændringerne løbende op til det gældende regnskabsår.

   

  Om konterings- og fordelingsvejledningen

  Konterings- og fordelingsvejledningen fastsætter regler og principper for kontering- og fordeling af indtægter og udgifter for de videregående uddannelsesinstitutioner. Vejledningen er en udmøntning af udvalgsrapportens anbefalinger vedr. fælles principper om kontering og fordeling. Udarbejdelsen af vejledningen sker i samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Økonomistyrelsen, samt ved hjælp af løbende input fra institutionerne, gennem f.eks. møder i ERFA-grupperne og regnskabsudvalget.

  Formålet med vejledningen er at fastsætte retningslinjer for:
  - regnskabsregistrering af driftsposteringer på dimensionerne art, delregnskab, sted og formål jf. kap. 2-5.
  - metoder for fordeling, jf. kapitel 6
  - fordeling af driftsposteringer på faglige formål og delformål, jf. kapitel 7 og 8.
  - afrapportering af driftsposteringer og revision, jf. kapitel 9 og 10. 

  Handlinger tilknyttet webside

  Kontakt

  Nina Lærke Alimooti
  Fuldmægtig
  Tlf.: +45 72 31 78 29
  Email: niag@ufm.dk
  Senest opdateret 21. februar 2023