Gå til indhold

Tidligere versioner af Konterings- og fordelingsvejledningen

Her kan du finde tidligere versioner af Konterings- og fordelingsvejledningen

Dette er den endelige 2020-version af konterings- og fordelingsvejledningen, som institutioner, der tager den fælles kontoplan i brug 1.1.2020 skal anvende. 2020-versionen er senest blevet opdateret, bl.a. på baggrund af mødet med den tekniske referencegruppe d. 16. december 2019.

Det bemærkes, at kapitel 6 ikke indgår i den endelige version, da der udestår en endelig intern afklaring af metoderne til formålsfordeling af samproduktion. Kapitel 6 forventes tilføjet den endelige vejledning primo 2020.


Publiceringsdato 28. november 2019  Dette er det endelige udkast til 2020-versionen af Konterings- og fordelingsvejledningen. Projektgruppen modtager frem mod den 5. december inputs og kommentarer til vejledningen på faelleskontoplan@ufm.dk  Af hensyn til indarbejdelsen inden juleferien 2019 beder vi om så konkrete input og kommentarer som muligt. Generelle input modtages også gerne til det videre arbejde med vejledningen i 2020.


  • Udkast til konterings- og fordelingsvejledningen version 3.1 (docx)Publiceringsdato 13. november 2019  Dette udkast til Konterings- og fordelingsvejledningen er generelt opdateret, bl.a. på baggrund af mødet med den tekniske referencegruppe i august (vist med ændringsmarkeringer). Kapitel 2 er blevet uddybet med udgangspunkt i workshoppen om statens kontoplan den 19. september 2019. Derudover er der tilføjet et kapitel 6 om regnskabspraksis, og kapitlet om fordeling opdeles i to kapitler (udarbejdes i 2020). Ydermere er der tilføjet et bilag med eksempler på kontering og fordeling af konkrete eksempler.

  • Udkast til konterings- og fordelingsvejledningen version 2.3 (docx)Publiceringsdato 13. september 2019 I dette udkast til Konterings- og fordelingsvejledningen er kapitel 2 om artsdimensionen, kapitel 3 om delregnskab og kapitel 5 om formål blevet opdateret med udgangspunkt i institutionernes høringssvar fra august 2019.De berørte kapitler drøftedes med den tekniske referencegruppe for den fælles kontoplan den 28. august 2019. 

  • Udkast til konterings- og fordelingsvejledningen version 2.2 (docx)Publiceringsdato 04. juli 2019 Dette udkast blev den 3. juli 2019 sendt ud til alle videregående uddannelsesinstitutioner. Institutionerne kan frem mod den 12. august 2019 indsende spørgsmål og forslag til udkastet til projektgruppen på faelleskontoplan@ufm.dk 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. oktober 2022