Gå til indhold

Delformål

På denne side kan du finde delformål for hvert af de fem faglige formål, som er beskrevet i kapitel 5 i konterings- og fordelingsvejledningen.

Delformålene under formål 1-5 fremgår nedenfor i Excel-format. Delformålene har foranstillet ciffer, der indikerer hovedformålet, jf. kravene til afrapporteringen. 

Bro mellem CØSA-formål og Uddannelsesregistret

Styrelsen har udarbejdet to kodebroer mellem CØSA-formål og delformålene under formål 1 - en for ordinære uddannelser og en for efter- og videreuddannelse. Institutionerne kan benytte sig af disse i forbindelse med opsætningen af kontoplanen. 

Publiceret den 24. november 2020 (VEU den 9. august 2021). Opdateret den 9. december 2022.

Fordeling til delformål og beregning af enhedsomkostninger

Modeller til fordeling af hhv. uddannelsesomkostninger til delformål samt generelle fællesomkostninger og bygningsomkostninger til faglige formål og delformål er udarbejdet som bilag til konterings- og fordelingsvejledningen for 2023. 

Delformålsdata

Institutionerne skal desuden særskilt indberette data vedrørende omkostninger fordelt på delformål. Denne indberetning indkaldes særskilt af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen med frist ultimo maj/primo juni: 

Om delformål

Institutionen skal opgøre omkostninger under de faglige formål 1-5 på underliggende delformål. Institutionerne kan efter eget ønske opgøre indtægter og omkostninger på delformål i regnskabssystemet. Det anbefales at anvende styrelsens nummerstruktur for registrering på delformål. Det er et krav, at nummerstrukturen anvendes i forbindelse med den årlige indrapportering til styrelsen jf. kapitel 10 i konterings- og fordelingsvejledningen.

Hvis institutionerne ønsker at registrere indtægter og omkostninger på delformål i institutionens økonomisystem, anbefaler styrelsen, at anvende styrelsens nummerstruktur med et foranstillet tal, der angiver formålet (fx 15440 Folkeskolelærer, prof.bach.) af hensyn til den årlige opgørelse og rapportering. Det er et krav, at der i afrapporteringen på delformål anvendes et foranstillet ciffer, der angiver hovedformålet.

Posteringer på formål 6 og 7 skal ikke afrapporteres på delformål, men fordeles til delformål på formål 1-5 uden for regnskabssystemet og opgjort efter årsafslutningen jf, kapitel 7.

Formål 1: Uddannelse

Uddannelserne baseres på Uddannelses- og Forskningsministeriets uddannelsesregister (DST-registret), således at der sikres sammenhæng med de øvrige statistiske opgørelser på uddannelsesområdet.

Formål 2: Forskning og udvikling

Institutionernes omkostninger til forskning skal årligt opgøres på delformålene:

- 21xxx Naturvidenskab
- 22xxx Teknisk videnskab
- 23xxx Sundhedsvidenskab
- 24xxx Samfundsvidenskab
- 25xxx Humaniora
- 27xxx Jordbrug- og veterinærvidenskab

Delformålene følger OECD’s hovedområder inden for forskning. Målet er på sigt at sikre understøttelse af øvrige statistiske opgørelser på området.

Formål 3: Formidling og videnudveksling

Institutionernes omkostninger til formidling og videndeling skal årligt opgøres på delformålene: 

- 31xxx Museer og samlinger, samt udstillingsvirksomhed
- 32xxx Biblioteker
- 33xxx Forlagsvirksomhed
- 34xxx Center for Undervisningsmidler
- 35xxx Teknologioverførsel
- 36xxx Større faste formidlingsaktiviteter (fx Forskningens døgn, folkeuniversitetet, offentlige foredrag mv)

Formål 4: Myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser

Institutionernes omkostninger til myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser, skal årligt opgøres på delformålene: 

- 41xxx Forskningsbaseret myndighedsbetjening med FL-bevilling
- 42xxx Myndighedsbetjening i forlængelse af aftaler med FL-bevilling
- 43xxx Retsmedicinske ydelser
- 44xxx Rådgivning og øvrige ydelser (behandling, monitorering, klinikfunktioner mv.)

Formål 5: Kostafdelinger og kollegier

Omkostninger og indtægter, der registreres på formål 5, skal i eller uden for regnskabet registreres på delformålene:

- 51xxx Kostafdelinger
- 52xxx Kollegier

Kontakt

Nina Lærke Alimooti
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 29
Email: niag@ufm.dk
Pernille Ødum Halse
Kontorfunktionær
Tlf.: +45 72 31 89 21
Email: poeh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024