Gå til indhold

Delregnskaber

Siden vil løbende blive suppleret og opdateret, så den afspejler den nyeste viden, og de spørgsmål som vi modtager. Har du yderligere spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, kan du skrive til faelleskontoplan@ufm.dk.

Delregnskaber

Hvad er et delregnskab?

Et delregnskab er en specifikation af bogføringskredsen og omtales ofte som virksomhedstyper. Dimensionen anvendes til at opdele registreringer efter finansieringskilder, hvilket gør det muligt at isolere indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter fra institutionens almindelige virksomhed. Det er yderligere denne dimension, der kobler regnskaberne sammen med underkonti i SKS og Finansloven. De fire delregnskabstyper er også beskrevet i Finansministeriets Budgetvejledning. I institutionens årsrapport skal der rapporteres på delregnskaberne.

Hvilke delregnskaber skal institutionerne anvende?

Alle institutioner skal oprette og anvende ét delregnskab pr. virksomhedstype beskrevet i Finansministeriets Budgetvejledning. Det drejer sig om:

  1. Almindelig virksomhed (1 eller 10)
  2. Indtægtsdækket virksomhed (90)
  3. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter (95)  
  4. Tilskudsfinansierede aktiviteter (97)

 

Hvis der skal oprettes nye delregnskaber i regnskaberne skal man indsende en blanket til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på faelleskontoplan@ufm.dk, som har dialogen med Økonomistyrelsen.

 Kan der oprettes flere delregnskaber ud over de fire obligatoriske?

Ja, institutionerne kan godt oprette yderligere delregnskaber. Der stilles dog et krav om, at de enkelte delregnskaber skal pege entydigt på ét af de fire obligatoriske delregnskaber, som er beskrevet i Finansministeriets Budgetvejledning.

Delregnskaberne skal oprettes hos Økonomistyrelsen af hensyn til koblingen mellem Navision Stat og SKS. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til oprettelse af delregnskaber hos Økonomistyrelsen.

Hvis der skal oprettes nye delregnskaber i regnskaberne skal man indsende en blanket til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på faelleskontoplan@ufm.dk, som har dialogen med Økonomistyrelsen.

Hvordan håndteres samarbejder mellem institutionen og en ekstern part, der omfatter flere delregnskaber?

I de tilfælde, hvor et samarbejde omfatter flere delregnskaber, behandles de enkelte aktiviteter efter de respektive retningslinjer for de forskellige delregnskaber. Således vil det være det konkrete grundlag for samarbejdet, herunder projektbeskrivelse, ydelsesbeskrivelse, samarbejdsaftale, budget mv., der lægges til grund for vurderingen.

Hvilket delregnskab skal anvendes til aktiviteter i udlandet?

Institutioner med IDV i udlandet skal oprette et særskilt delregnskab under virksomhedstypen IDV til dette – f.eks. 91.

Hvilket delregnskab skal anvendes til Frascatimidler?

  • 'Frascatimidlerne' fra UFS skal konteres på delregnskab for almindelig virksomhed (1 eller 10), og afrapporteres som det er angivet i vejledning til årsrapporten.

    Øvrige tilskud til aktiviteter, som jf. Frascatimanualen defineres som forsknings- og udviklingsaktiviteter og som oftest modtages fra eksterne parter (fonde mv.), skal konteres på delregnskab 95 jf. Budgetvejledningen og Vejledningen for eksternt finansierede projekter.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 17. august 2021