Gå til indhold

Tværgående regler

Siden vil løbende blive suppleret og opdateret, så den afspejler den nyeste viden, og de spørgsmål som vi modtager. Har du yderligere spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, kan du skrive til faelleskontoplan@ufm.dk.

Aktivering og levetider

Nedenfor har vi samlet Økonomistyrelsens vejledninger om værdifastsættelse, levetider og afskrivninger.

Særligt vedrørende værdiansættelse

Bemærk, at alle omkostninger foranlediget af anskaffelsen, eller som direkte kan henføres til det pågældende aktiv, skal indgå i den værdi, der kan aktiveres og afskrives – dvs. inkl. omkostninger til levering, montering og tilslutning. Dette gælder også, hvis institutionen selv klarer levering, montering og tilslutning.

Alle vejledninger findes under ”Generelle bogføringsbestemmelser” i ØAV’en:

Leasing

Leasing er behandlet i Budgetvejledningen, 2.4.10, hvor det anføres at:

"Aftaler om leasing kan kun indgås, hvis der er væsentlige og åbenbare økonomiske fordele ved leasing i stedet for køb."

Der er to slags leasing: Operationel og finansiel leasing.

 • Operationel leasing kan sidestilles med leje, hvor udlejer har al risiko og fuldt ejerskab
  • Leasingtager har kun adgang til aktivet i leasingperioden
  • Leasinggiver tager aktivet tilbage efter leasingperioden
  • Vedligeholdelsespligten påhviler således leasinggiver og ikke leasingtager

Regler:

  • Det er ikke tilladt at lease aktiver, som kan anskaffes på statens indkøbsaftaler. Eventuelle eksisterende aftaler skal udfases så hurtigt det er økonomisk forsvarligt.
  • Aftaler med kontraktsum over 70 mio.kr. eller mere end 10 års uopsigelighed med kontraktsum over 40 mio.kr. skal forelægges finansudvalget.
  • Udbudsretligt er aftaler om operationel leasing at sidestille med køb af varer og skal derfor ske under overholdelse af reglerne i udbudsloven.
 • Finansiel leasing sidestilles med en finansieringsaftale, hvor restværdi efter leasingperioden og al risiko i øvrigt er leasingtagers.
  • Finansiel leasing er oftest forbundet med et krav om køb af aktivet efter leasingperioden, eller at leasingtager skal finde en aftager til aktivet.

Regler:

  • Finansiel leasing er som udgangspunkt ikke tilladt og skal under alle omstændigheder i finansudvalget.

For en fuld beskrivelse henvises til Budgetvejledningen/ØAV’en.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 01. december 2023