Gå til indhold

Andre takster

Ved overgangen til det nye bevillingssystem er taksterne reduceret med ca. 25 pct. I dag er der en række tilskud og afregninger, som er afhængige af eller tager udgangspunkt i taksterne på finansloven. Det drejer sig om følgende:
  • Udlandsstipendium.
  • Aktivitetsbaseret tilskud til Det Danske Universitetscenter i Beijing (SDC).
  • Rekvireret aktivitet.

For at opretholde det hidtidige niveau for disse tilskud og afregninger, skal der fremover ganges en faktor på finanslovens takster, når tilskuddene beregnes. Faktoren kommer til at fremgå af de respektive bekendtgørelser for udlandsstipendium og rekvireret aktivitet og af finansloven for tilskud til SDC.

Faktoren for udlandsstipendium og det aktivitetsbaserede tilskud til SDC er 1,35. Faktoren for rekvireret aktivitet er 1,5.

Udenlandske selvbetalere

I forhold til opkrævning for udenlandske selvbetalere, skal institutionerne fortsat opkræve fuld betaling, jf. universitetslovens §26.

Hvis institutionen tidligere har brugt taksterne på finansloven som kontrol af beregningen af prisfastsættelsen, kan institutionerne fremover anvende taksterne på finansloven ganget med en faktor på 1,5 til denne kontrol.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2022