Gå til indhold

Tilskud

Her findes beskrivelse af forskellige typer driftstilskud til de videregående uddannelsesinstitutioner. Der linkes blandt andet til takstkataloger, oversigter over faste tilskud samt informationer om det nye bevillingssystem for tilskud til uddannelse, der trådte i kraft 1. januar 2019.
Kontakt
Rune Skov Hansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 85 66
Email: rsh@ufm.dk
Raeed Ali
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 12
Email: rea@ufm.dk
Caroline Thoby
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 49
Email: ctho@ufm.dk

Tilskud til forskning

Tilskud til forskning fastsættes på universitetsområdet delvist efter en resultatmodel. På øvrige områder fordeles forskningstilskuddene på baggrund af studenterårsværk.

Tilskud til uddannelse

Grundtilskud til uddannelse

Institutionerne modtager et grundtilskud til uddannelse, som er opgjort som 25 procent af institutionernes uddannelsestilskud i 2017 (regnskabstal for 2017).

Ud over det generelle grundtilskud ydes der følgende faste tilskud:

 • Grundtilskud til decentrale udbud
 • Kompensationstilskud
 • Øvrige faste uddannelsestilskud

  Oversigterne med de faste institutionstilskud er senest opdateret den 23. marts 2023 for universiteterne, erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime institutioner.

  Aktivitetstilskud

  Der er tæt sammenhæng mellem den enkelte institutions tilskud og antallet af studerende, der uddannes fra institutionen. Der findes to sæt af takster for aktivitetstilskud:

  • Takster for professionshøjskoler, erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser på maritime institutioner
  • Takster for universiteterne

  Resultattilskud

  Institutionerne modtager et resultattilskud som udgør op til 11,11 procent af den enkelte institutions aktivitetstilskud. Den andel af resultattilskuddet, som institutionerne ikke opnår, indgår i kvalitetspuljen. Der er to typer resultattilskud:

  • Beskæftigelsestilskud
  • Studietidstilskud

  Kvalitetstilskud

  Midler, der ikke udmøntes på baggrund af studietid eller beskæftigelse, udmøntes som kvalitetstilskud. Midlerne er opdelt i to puljer og fordeles til henholdsvis:

  • Uddannelser som udbydes af professionshøjskoler, erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser på maritime institutioner
  • Uddannelser som udbydes af universiteterne

  Øvrige forhold

  Øvrige forhold beskriver indtægter, som ikke er en del af det nye bevillingssystem, men som i et eller andet omfang er påvirket af de nye tilskudsprincipper. 

  > Læs mere om øvrige forhold

  Nyt bevillingssystem for tilskud til uddannelse

  Fra 2019 er der indført et nyt bevillingssystem for tilskuddene til de videregående uddannelsesinstitutioner. 

  Tilskud til øvrige formål

  Tilskud til øvrige formål fastsættes enten konkret ved tildelingen eller ved fordelingsmodeller.

  De faste institutionstilskud til universiteterne for 2023 fremgår af nedenstående link:

  De faste institutionstilskud til erhvervsakademierne, professionshøjskolerne og de maritime institutioner for 2023 fremgår af nedenstående link:

  Senest opdateret 24. marts 2023