Gå til indhold

Tilskud

Her findes beskrivelse af forskellige typer driftstilskud til de videregående uddannelsesinstitutioner. Der linkes blandt andet til takstkataloger, oversigter over faste tilskud samt informationer om det nye bevillingssystem for tilskud til uddannelse, der trådte i kraft 1. januar 2019.

Tilskud til forskning

Tilskud til forskning fastsættes på universitetsområdet delvist efter en resultatmodel. På øvrige områder fordeles forskningstilskuddene på baggrund af studenterårsværk.

Tilskud til uddannelse

Grundtilskud til uddannelse

Institutionerne modtager et grundtilskud til uddannelse, som er opgjort som 25 procent af institutionernes uddannelsestilskud i 2017 (regnskabstal for 2017).

Ud over det generelle grundtilskud ydes der følgende faste tilskud:

  • Grundtilskud til decentrale udbud
  • Kompensationstilskud
  • Øvrige faste uddannelsestilskud

Aktivitetstilskud

Der er tæt sammenhæng mellem den enkelte institutions tilskud og antallet af studerende, der uddannes fra institutionen. Der findes to sæt af takster for aktivitetstilskud:

  • Takster for professionshøjskoler, erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser på maritime institutioner
  • Takster for universiteterne

Resultattilskud

Institutionerne modtager et resultattilskud som udgør op til 11,11 procent af den enkelte institutions aktivitetstilskud. Den andel af resultattilskuddet, som institutionerne ikke opnår, indgår i kvalitetspuljen. Der er to typer resultattilskud:

  • Beskæftigelsestilskud
  • Studietidstilskud

Kvalitetstilskud

Midler, der ikke udmøntes på baggrund af studietid eller beskæftigelse, udmøntes som kvalitetstilskud. Midlerne er opdelt i to puljer og fordeles til henholdsvis:

  • Uddannelser som udbydes af professionshøjskoler, erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser på maritime institutioner
  • Uddannelser som udbydes af universiteterne

Øvrige forhold

Øvrige forhold beskriver indtægter, som ikke er en del af det nye bevillingssystem, men som i et eller andet omfang er påvirket af de nye tilskudsprincipper. 

Nyt bevillingssystem for tilskud til uddannelse

Fra 2019 er der indført et nyt bevillingssystem for tilskuddene til de videregående uddannelsesinstitutioner. 

Tilskud til øvrige formål

Tilskud til øvrige formål fastsættes enten konkret ved tildelingen eller ved fordelingsmodeller.

Kontakt

Rune Skov Hansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 85 66
Email: rsh@ufm.dk
Caroline Thoby
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 49
Email: ctho@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024