Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Institutioner og drift Økonomi Tilskud Uddannelse: Grundtilskud mv.

Grundtilskud

Grundtilskuddet er uafhængigt af udviklingen i studenterårsværk
Kontakt
Rune Skov Hansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 85 66
Email: rsh@ufm.dk
Raeed Ali
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 12
Email: rea@ufm.dk
Lars Lebek Jensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 15
Email: llj@ufm.dk

Uddannelsesgrundtilskud

Grundtilskuddene fastsættes til 25 procent af institutionernes uddannelsestilskud i 2017.

Taxametertilskuddet som er anvendt til at beregne grundtilskuddet, er baseret på 2017 taxametertilskuddet uden efterindberetninger. Det er dermed udelukkende 2017 aktiviteten, der danner baggrunden for grundtilskuddet.

De generelle grundtilskud skal genfastsættes første gang efter fire år i 2023.

Grundtilskud til decentrale udbud

Der indføres et særskilt grundtilskud til decentrale uddannelsesudbud uden for de fire store universitetsbyer (Storkøbenhavn, Odense, Aarhus og Aalborg).

Det særlige grundtilskud er beregnet med afsæt i den nuværende udbudsstruktur som et årligt tilskud på 2 millioner kroner pr. udbud ud over hovedcampus. Hver institution kan maksimalt modtage tilskud til seks udbudssteder udover hovedcampus, svarende til maksimalt 12 millioner kroner. De særskilte grundtilskud til decentrale udbud opgøres igen ved genfastsættelsen af grundtilskuddene i 2023.

De særlige ikke-aktivitetsbaserede tilskud til udbud af videregående uddannelse på Bornholm fastholdes uændret blandt andet på grund af særlige omkostninger forbundet med udbud på Bornholm. Der gives derfor ikke yderligere midler til de decentrale uddannelsesudbud på Bornholm.

Kompensation

Institutioner, der som følge af overgangen til det nye tilskudssystem oplever en tilskudsnedgang  på mellem 1 procent og 2 procent, kompenseres midlertidigt i 2019 til 2021. Kompensationen udfases over tre år.

Institutioner, der som følge af overgangen til et nye tilskudssystem oplever en tilskudsnedgang udover 2 procent , kompenseres fast med nye midler for nedgangen udover 2 procent.

    Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup kompenseres fuldt ud, hvis overgangen til det nye tilskudssystem betyder en nedgang i 2019.

De maritime institutioner kompenseres også fuldt ud, hvis overgangen til det nye tilskudssystem betyder en nedgang i 2019. Den samlede kompensation til de maritime institutioner omfatter også en takstforhøjelse af maskinmester, skibsfører og skibsofficer fra den nye takstgruppe 7 til takstgruppe 8.

Kompensationen er beregnet ud fra forskellen mellem institutionernes faktiske tilskud i 2017 og tilskuddet i 2017, hvis det nye bevillingssystem var implementeret.  

Videreførsel af faste uddannelsestilskud

De faste uddannelsestilskud, som ikke er en del reformen, videreføres uændret. 

Småfagstilskud

Tilskud til småfag på universiteterne er budgetteret på finanslovens § 19.23.05.

Det samlede tilskud til småfag i 2022 er på 17,4 millioner kroner.

Senest opdateret 08. september 2022