Gå til indhold

Genfastsættelse af grundtilskud

Grundtilskuddet genfastsættes første gang efter fire år i 2023.

Videreførelsen af 5 procent af grundtilskuddet for den enkelte institution er afhængigt af en samlet vurdering af opfyldelsen af den strategiske rammekontrakt, og 5 procent er afhængige af en samlet kvalitetsmåling (spøgeskemaundersøgelsen Læringsbarometer).

10 procent af grundtilskuddene udgør omkring 2,5 pct. af den enkelte institutions samlede tilskud til uddannelse. På tværs af alle institutioner udgør 10 pct. af grundtilskuddene i alt cirka 330 millioner kroner (2018-priser).

Vurderingen af opfyldelsen af de strategiske rammekontrakter vil være overordnet, og fastlægges i dialog med institutionerne.

 

 

Kontakt

Rune Skov Hansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 85 66
Email: rsh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024