Gå til indhold

Kvalitetspuljen

Midler, der ikke udmøntes som resultattilskud, udmøntes som kvalitetstilskud.

Kvalitetstilskuddene skal i 2019 og 2020 understøtte anvendelsen af faglige tilbagemeldinger (feedback) og/eller anvendelse af teknologi på uddannelserne. Arbejdet med faglige tilbagemeldinger (feedback) og/eller anvendelse af teknologi på uddannelserne drøftes i forbindelse med dialogen om de strategiske rammekontrakter, og vil indgå i ministerens strategiske dialog med bestyrelsesformændene.

De to første år (2019 og 2020) fordeles midlerne til alle institutioner på baggrund af studenterårsværk og målrettes udvalgte indsatsområder.

De efterfølgende år kan midlerne udmøntes som tilskud til udvalgte indsatser på tværs af institutionerne eller til fremadrettede prioriteringer.

Anvendelsen af kvalitetstilskuddene på de enkelte institutioner drøftes i forbindelse med de årlige statusmøder mellem ministeren og institutionerne.

Kontakt

Rune Skov Hansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 85 66
Email: rsh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. februar 2020