Gå til indhold

Fremtidens undervisere skal mestre de digitale muligheder

Uddannelses- og forskningsministeren giver 45 millioner kroner til at styrke digitale kompetencer blandt underviserne på de videregående uddannelser gennem ni nye projekter. Underviserne spiller en vigtig rolle i at klæde vores unge på til at forstå og udnytte teknologi, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

23. januar 2020

Digital kompetenceudvikling af underviserne på sundhedsuddannelserne i et samarbejde mellem universitet og professionshøjskole. Teknosofikum for undervisere på tværs af universiteter og kunstneriske uddannelser. Og over 100 undervisere på læreruddannelsen, der bliver klar til at klæde fremtidens lærere på til at undervise eleverne i teknologiforståelse.

Det er blandt de projekter, som uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen nu bevilger i alt 45 millioner kroner til.

Projekterne løfter digitale kompetencer og viden om digitale læringsteknologier blandt underviserne på de videregående uddannelser.

- Vores børn og unge vokser op i en digital tidsalder, hvor det er vigtigt, at de kan forstå og udnytte de muligheder, teknologien tilbyder. Men de skal også forstå fælderne og forholde sig kritisk til, hvordan vi bruger teknologien. Her spiller underviserne på de videregående uddannelser en vigtig rolle, for det er dem, der klæder de studerende på til deres fremtidige arbejdsliv. For eksempel har vi brug for dygtige og digitalt rustede folkeskolelærere, gymnasielærere og sundhedspersonale i vores offentlige sektor, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Projekterne er rettet mod både det offentlige og det private arbejdsmarked, og størstedelen af de videregående uddannelsesinstitutioner er involveret i et eller flere projekter. Både universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, de kunstneriske samt de maritime videregående institutioner er repræsenteret. Institutionerne er fordelt over hele Danmark.

Sammen med den viden, som institutionerne allerede har, skal erfaringer fra projekterne bruges til at inspirere og styrke den digitale kapacitetsopbygning på tværs af de videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har været i tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne om deres arbejde med digitale kompetencer og brug af digitale læringsteknologier. Udviklingen af undervisernes digitale kompetencer blev ofte fremhævet, fordi dygtige undervisere er forudsætningen for god undervisning. På den baggrund blev det besluttet at igangsætte projekter, der skal udvikle undervisernes digitale kompetencer og udbrede viden og gode erfaringer med dette.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressekonsulent Rasmus Baad, rasb@ufm.dk, tlf: 72 31 80 73

 

Senest opdateret 23. januar 2020