Gå til indhold

Ansættelsesbevis

Ansættelsesforholdet etableres ved skriftlig aftale i form af et ansættelsesbrev. Også ved kortere ansættelser anbefales det, af dokumentationshensyn, at udfærdige en skriftlig aftale.

Senest en måned efter tiltrædelse skal den ansatte have et ansættelsesbrev.

Ansættelsesbrevet skal indeholde oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Følgende oplysninger skal fremgå:

 • Ansættelsesmyndighedens navn og adresse
 • Medarbejderens navn og adresse
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed (ved tidsbegrænset ansættelse)
 • Eventuel prøvetid
 • Stillingsbetegnelse eller jobbeskrivelse
 • Henvisning til relevant overenskomst, fællesoverenskomst/organisationsaftale
 • Beskæftigelsens omfang (eventuel deltid)
 • Arbejdsstedets beliggenhed
 • Løn-, tillægs- og pensionsvilkår og lønnens udbetalingsterminer
 • Eventuel pligt til over-/merarbejde
 • Ferierettigheder
 • Opsigelsesregler

Læs mere om ansættelsesbevis

 

Kontakt

Natasja Stahl Madsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 40
Email: nsm@ufm.dk
Lone Kjær
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 83
Email: lonk@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024