Gå til indhold

Adjunkter og lektorbedømmelse

Ansættelse som underviser på en professionshøjskole, et erhvervsakademi eller en maritim uddannelse sker som udgangspunkt som adjunkt.

OBS! Siden er under redigering. 

Adjunktansættelsen sker med henblik på lektorbedømmelse senest 4 år efter ansættelsen. Bedømmelsen sker for et særligt bedømmelsesudvalg, som nedsættes af den ansættende institution for en 4-årig periode.

Lektorkvalificeringen sker i henhold til bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner (lektorbedømmelsesbekendtgørelsen). Den 1. juni 2020 trådte bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020 i kraft.

I styrelsens følgebrev til bekendtgørelsen af 13. maj 2020 kan du læse mere om ændringerne af bekendtgørelsen.

Formålet med bekendtgørelsen er at fastlægge de overordnede rammer for lektorkvalificering.

Ved en positiv lektorbedømmelse overgår adjunkten til ansættelse som lektor, der er en tidsubegrænset ansættelse.

I notat kan du bl.a. læse mere om Frascati-manualens definition af forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Nedsættelse af lektorbedømmelsesudvalg

Kravene til nedsættelse af lektorbedømmelsesudvalg følger af kapitel 4 i bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020.

Styrelsen har den 23. oktober 2020 sendt et brev vedrørende nedsættelsen af lektorbedømmelsesudvalg til professionshøjskolerne, erhvervsakademierne, Danmarks Medie-og Journalisthøjskole og de maritime uddannelsesinstitutioner:

Medlemmer af korps af formænd for lektorbedømmelsesudvalg

Styrelsen udpeger et korps af formænd for lektorbedømmelsesudvalg frem til 31. juli 2021 i henhold til bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020 om lektorkvalificering m.v.

Formand for koordinationsgruppen for korpset af lektorbedømmelsesformænd:

Lisbeth Lunde Frederiksen
lluf@via.dk

Der kan imidlertid i en periode være adjunkter, som skal bedømmes efter bekendtgørelse om lektorbedømmelse fra 2003.

Yderligere informationer

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har samlet referater fra årsmøder (2014 og frem) samt PowerPoint-præsentationer, anonymiserede klagesager, følgebreve og tidligere spørgsmål/svar. Dette materiale kan tilgås via nedenstående link:

 

Senest opdateret 20. marts 2023