Gå til indhold

Lektorkvalificering og lektorbedømmelse

Ansættelse som adjunkt sker med henblik på kvalificering til lektorbedømmelse og overgang til lektorvilkår.

Ved ansættelse som adjunkt fastsættes der en adjunktperiode på op til fire år. Senest seks måneder inden udløbet af adjunktperioden skal en adjunkt, der ønsker at overgå til lektorvilkår, anmode om at få sine kvalifikationer bedømt.

Lektorkvalificeringen sker i henhold til bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner (lektorbedømmelsesbekendtgørelsen).

Den 1. juni 2020 trådte bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020 i kraft.

I styrelsens følgebrev til bekendtgørelsen af 13. maj 2020 kan du læse mere om ændringerne af bekendtgørelsen.

Formålet med bekendtgørelsen er at fastlægge de overordnede rammer for lektorkvalificering.
Ved en positiv lektorbedømmelse overgår adjunkten til ansættelse som lektor, der er en tidsubegrænset ansættelse.

  Lektorbedømmelsesudvalg

  Nedsættelse af lektorbedømmelsesudvalg

  Kravene til nedsættelse af lektorbedømmelsesudvalg følger af kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020.

  Styrelsen har den 23. oktober 2020 sendt et brev vedrørende nedsættelsen af lektorbedømmelsesudvalg til professionshøjskolerne, erhvervsakademierne, Danmarks Medie-og Journalisthøjskole og de maritime uddannelsesinstitutioner:

  Medlemmer af korps af formænd for lektorbedømmelsesudvalg

  Styrelsen udpeger et korps af formænd for lektorbedømmelsesudvalg frem til til 31. juli 2025 i henhold til bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020 om lektorkvalificering m.v.

  Formand for koordinationsgruppen for korpset af lektorbedømmelsesformænd:

  Lisbeth Lunde Frederiksen
  lluf@via.dk

  Yderligere informationer

  Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har samlet referater fra årsmøder (2014 og frem) samt PowerPoint-præsentationer, anonymiserede klagesager, følgebreve og tidligere spørgsmål/svar. Dette materiale kan tilgås via nedenstående link:

  Spørgsmål kan rettes til ufs-jur@ufm.dk. 

  Handlinger tilknyttet webside

  Senest opdateret 26. januar 2024