Gå til indhold

Arbejdstid og merarbejde

Læs om arbejdstid og merarbejde på de videregående uddannelsesinstitutioner.

Hovedparten af de overenskomstansatte i staten følger enten reglerne i tjenestemændenes arbejdstidsaftale eller reglerne i akademikeroverenskomsten.

Reglerne om arbejdstid for akademikere fremgår af akademikeroverenskomstens kapitel 3.

Arbejdstid som begreb er ikke nærmere fastlagt i overenskomsten. Der er dermed generelt fleksible muligheder for at tilrettelægge arbejdstiden for akademikere. 

Over-/merarbejde

Akademikeroverenskomsten indeholder ikke regler om overtidsbetaling. Derimod er der regler om godtgørelse for merarbejde.

Godtgørelse kan ydes for merarbejde, som er pålagt den ansatte i henhold til særlig ordre eller har været en forudsætning for den forsvarlige varetagelse af arbejdsopgaverne. Det er en betingelse, at merarbejdet har været af større omfang.

Rådighedsforpligtelse

Til fuldmægtige, der påtager sig rådighedsforpligtelse og forpligtelse til merarbejde, ydes et rådighedstillæg.

Rådighedstillægget ydes som kompensation for rådighedsforpligtelse og merarbejde samt for fleksibilitet generelt.

Merarbejdsforpligtelsen udgør indtil 20 timer pr. kvartal.

 

Kontakt

Natasja Stahl Madsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 40
Email: nsm@ufm.dk
Lone Kjær
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 83
Email: lonk@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. januar 2023