Gå til indhold

Chefløn

Cheflønsaftalen

Cirkulære om aftale om chefløn (cheflønsaftalen) omfatter tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte samt overenskomstansatte i lønramme 35-41. Aftalen er indgået mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne.

Aftalen fastsætter regler for cheflønspuljen, lokal forhandling af tillæg, rammer for ydelse af engangsvederlag, mv.

Cheflønspuljen

Cheflønspuljen fungerer som et aftalebaseret puljesystem, der fastlægger rammerne for den lokale løndannelse. Formålet med den nuværende cheflønspulje er

  • at styrke sammenhængen mellem mål, resultater og udvikling for den enkelte chef og udmøntning af lokale lønelementer
  • at decentralisere ansvar for og forenkle tildeling af tillæg
  • at sætte et loft over lønmidler til tillæg
  • at styre lønniveauet for øverste lønrammer og hermed modvirke lønglidning på de underliggende lønniveauer

Hvert ministerium råder over en cheflønspulje, hvorfra der kan ydes individuelle lønforbedringer i form af personlige eller stillingsmæssige omklassificeringer samt varige og midlertidige tillæg til tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte samt overenskomstansatte i lønramme 35 og opefter.

Engangsvederlag ydes uden for cheflønspuljen. Cheflønspuljernes størrelse beregnes på baggrund af antallet af kvalificerede stillinger inden for hver enkel lønramme og et fastsat grundbeløb for hver lønramme.

Tillæg til stillinger i lønramme 35 og derover afholdes af cheflønspuljen.

Læs mere om chefløn:

 

Kontakt

Sara Thomsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 79
Email: sat@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 03. december 2020