Gå til indhold

Klassificering og omklassificering

Klassificering og omklassificering er den procedure, der indplacerer chefstillinger i lønrammer.

Hvorvidt der er tale om en klassificering eller en omklassificering afhænger af, om der er tale om en ny stilling (klassificering) eller om en eksisterende stilling, der har gennemgået en væsentlig udvikling i sit stillingsindhold (omklassificering).

Sondringen mellem klassificering og omklassificering er væsentlig, fordi lønfastsættelsen for nye stillinger, der er omfattet af aftalen om chefløn ikke skal finansieres af puljemidler (cheflønpuljen opskrives), mens omklassificering skal finansieres af den eksisterende cheflønspulje.

For at der kan være tale om en ny stilling, skal følgende forudsætninger typisk være opfyldt: Stillingen besættes efter offentligt opslag, og der er tale om helt nye eller en omfattende udvidelse af eksisterende opgaver eller en organisatorisk ændring, hvor der etableres en ny funktion. Ændringen skal være knyttet til et bestemt tidspunkt.

En omklassificering kan være enten stillingsbestemt eller personlig. Stillingsbestemte omklassificeringer forudsætter, at der er sket varige og væsentlige ændringer i stillingsindholdet.

Personlig omklassificering sker på baggrund af den aktuelle stillingshavers konkrete kompetencer og erfaringer. Ved personlige omklassificeringer, genbesættes stillingen ved ledighed på de oprindelige lønvilkår.

Kontakt

Sara Thomsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 79
Email: sat@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024