Gå til indhold

Særligt for universiteterne

Universiteterne er generelt bemyndiget til at træffe afgørelser og indgå aftaler om løn- og ansættelsesforhold i det omfang, adgangen hertil er delegeret til Uddannelses- og Forskningsministeriet af Finansministeriet.

Undtaget fra den generelle bemyndigelse er løn til rektorer og institutledere. De nærmere retningslinjer for lønnen fremgår af nedenstående breve.

Derudover skal aflønning af prorektorer, dekaner, universitetsdirektører drøftes med ministeriet forud for ansættelsen. Drøftelsen skal også finde sted, hvis aflønningen ændres efter ansættelsen.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019