Gå til indhold

Overenskomster, aftaler og stillingsstrukturer

Læs overenskomster, aftaler og stillingsstrukturer gældende for de videregående uddannelsesinstitutioner.

Aftaler

Overenskomster

Akademikeroverenskomsten

Cirkulære om fællesoverenskomst mellem Finansministeriet, LC og CO10

OAO-S

HK-overenskomsten

SUL-overenskomsten

Cirkulære om organisationsaftale for fiskeriteknikeraspiranter og fiskeriteknikere

Cirkulære om organisationsaftale for fagfotografer, helseassistenter samt laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv.

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Det kliniske område

Stillingsstrukturer for institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet

Universiteter

Erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

De kunstneriske uddannelsesinstitutioner

De maritime uddannelsesinstitutioner (professionsbacheloruddannelser)

De maritime uddannelsesinstitutioner (navigationsskoler)

Eksport- og diplomingeniøruddannelserne

Sektorforskningsinstitutioner

Versions in English

Circular concerning protocol on certain terms of employment of academic staff at universities

Ministerial Order no. 1443 of 11 December 2019 on Job Structure for Academic Staff at Universities

Ministerial Order no. 1458 of 24 June 2021 on Job Structure for Lecturers at Academies of Professional Higher Education, University Colleges and the Danish School of Media and Journalism

Ministerial Order no. 1459 of 24 June 2021 on Job Structure for Lecturers on Academy Profession Programmes and Professional Bachelor Programmes at Maritime Educational Institutions

Circular concerning protocol on certain terms of employment of artistic/academic staff at the Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, the Aarhus School of Architecture and Design School Kolding under the Ministry of Higher Education and Science

Ministerial order on the job structure for artistic and academic staff at the Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, the Aarhus School of Architecture and Design School Kolding

  Kontakt

  Sara Thomsen
  Specialkonsulent
  Tlf.: +45 72 31 78 79
  Email: sat@ufm.dk

  Handlinger tilknyttet webside

  Senest opdateret 23. april 2024