Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Institutioner og drift Studieadministrative Systemer esas Nyheder Esas info esas opdatering til version 1.6.3 torsdag d. 22. september 2022

esas opdatering til version 1.6.3 torsdag d. 22. september 2022

esas og nemStudie bliver opdateret torsdag den 22-09-2022. Rettelser og ændringer er beskrevet her. Rettelserne er lagt på PP d. 19-09-2022 og afventer verificering

Fejl og løsninger er beskrevet kort og samtidig opdelt efter emne, som gør det nemmere at dykke ned i eget interesseområde. Har du brug for mere information om en given fejlrettelse, kan du bede en kollega med adgang til SIS-esas-supporten om at slå sagen op i supportsystemet ved brug af sagsnummeret.

esas versionsnr. 1.6.3

Danmarks Statistik (DST)

SISESAS-7578
Dst kursist: Studiestartsdato skal være studiestart på institution
Løsning:
Når indberetningskladden dannes kigger udvælgelsen af studieforløb på feltet "Studiestart på institution" i stedet for feltet "Studiestart".

SISESAS-7594
Feltet "Karakter" på eksamensindberetning af meritlærer- eller meritpædagogstuderende

Løsning:
For meritlærer- og meritpædagogstuderende skal den seneste beståede karakter indberettes på ÅU-eksamensindberetningen, da der ikke anvendes afgangsprojekter eller afsluttende fag for meritlærer- og meritpædagoguddannelserne.

ESASUDV-400, ESASUDV-401, ESASUDV-402, ESASUDV-403, ESASUDV-404, ESASUDV-405, ESASUDV-406, ESASUDV-409, ESASUDV-410, ESASUDV-433
DSt diverse supportsager

Løsning:
Opgradering og fejlrettelser

 

ESASUDV-407
Dst Eksamensindberetning: Lærer/pædagog meritstuderende medtages ikke

Løsning:
Hvis det er åben uddannelse meritlærer/meritpædagog og de har en afsluttende afgangsårsag og -dato i perioden skal de medtages i eksamensindberetningen.

ESASUDV-408
Dst ordinær: Tilføjelse af "studiestart på institution"-dato

Løsning:
Et nyt datofelt vil blive tilføjet til studieforløbet. Navnet på feltet vil være "Studiestart på institutionen". Dette felt vil blive vist i studieforløb-formularen ved siden af feltet "studiestart"

Hold

SISESAS-7488
Stamhold og skabelonhold fjernes ved deaktivering af 'gammel' holdtilknytning med andet hold
Løsning:
Det nuværende Stamhold/Skabelonhold slettes ikke længere fra Studieforløb ved deaktivering af gamle Holdtilknytninger.
SISESAS-7529
Studieforløb kan ikke tilknyttes flere semesterhold med samme semesternummer i forskellige perioder

Løsning:
Tilpasning til kode, så det er muligt at have flere semesterhold på samme semester, hvis deres tidsperioder ikke overlapper. 

SISESAS-7597
Studerende bliver ikke tilknyttet semesterhold

Løsning:
Tilpasning til kode, så det er muligt at have flere semesterhold på samme semester, hvis deres tidsperioder ikke overlapper. Løsning gør at arbejdsprocessen "Opret/opdater semesterhold' ikke fejler.

 Lokale integrationer

SISESAS-7441
Kald til persontabellen svarer ikke
Løsning:
Feltet "CPR-oplysninger opdateres" sættes til ”Nej” i persontabellen, hvis de ikke længere fremgår i listen med aktive ansøgere.
SISESAS-7546
Holdtilknytning i oData indeholder ingen holddata
Løsning:
Mappingen af felter opdateret

nemStudie

ESASUDV-347
nemStudie - Opgradering af Angular
Løsning:
nemStudie opdateres fra Angular 8 til Angular 13
ESASUDV-348
nemStudie - Opgradering af Det Fælles Designsystem
Løsning:
Den nyeste version er 7.5.3, der indeholder en del komponenter som er blevet bygget i nemStudie. Ved at opgradere kan disse komponenter fjernes og standard komponenter anvendes i stedet.
Ved at udskifte disse komponenter får man enklere vedligehold og en mere ens brugeroplevelse på tværs af offentlige hjemmesider.
ESASUDV-349
nemStudie - Opgradering til .NET 6
Løsning:

Ved opgradering til .NET 6 medfølger blandt andet følgende forbedringer:

Klar performance forbedring i mange komponenter
Nye features i C# 10
Forbedret Json serializations
Mindre latency

Derudover indeholder opgraderingen vigtige sikkerhedsopdateringer

ESASUDV-350
nemStudie - Opgradering af Hangfire
Løsning:
Opdatering til version er 1.7.28.

Med en opgradering får man en forbedret stabilitet, derudover indeholder opgraderingen også vigtige sikkerhedsopdateringer.

Optagelse

SISESAS-7500
Ansøgning ændrer ikke til "ikke svaret"
Løsning:
Nu er statussen i nemStudie sat korrekt i forhold til Valgtype på Ansøgningshandlingen som brugeren svarede på.

Rapporter og udskrifter

SISESAS-6624
Omdøb vist navn for felter i avanceret søgning
Løsning:
Avanceret søgning og Excel udtræk på entiteter hvorpå 'vist navn' før var ens, men nu er blevet rettet til forskellige 'vist navn'.

RKV

SISESAS-5557
Adviseringsmail mangler oplysninger om sag og institution
Løsning:
Ny kommunikationsskabelon: "SIU: Nyt på nemStudie (RKV)"  er oprettet med relevante felter fra ansøgningen.
SISESAS-7467
Faktureringsgrundlag mangler for RKV ansøgning om kompetencebevis
Løsning:
Kode er opdateret således, at ejeren altid bliver tilføjet på faktureringsgrundlaget, og er baseret på ejeren af ansøgningen.

 Odata

Tilføjelse af felter på Studieforløb

Studiestart på institution
esas_studiestart_paa_institutionen

Tilføjelse af felter på DST-Udsvingskontrollinje

Indberetningstype
esas_indberetningstype                   

DST-Indberetningsgrundlag ID
esas_dst_indberetningsgrundlag_unik_id

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret 20. september 2022