Gå til indhold

esas opdatering til version 1.6.3 torsdag d. 22. september 2022

esas og nemStudie bliver opdateret torsdag den 22-09-2022. Rettelser og ændringer er beskrevet her. Rettelserne er lagt på PP d. 19-09-2022 og afventer verificering

Fejl og løsninger er beskrevet kort og samtidig opdelt efter emne, som gør det nemmere at dykke ned i eget interesseområde. Har du brug for mere information om en given fejlrettelse, kan du bede en kollega med adgang til SIS-esas-supporten om at slå sagen op i supportsystemet ved brug af sagsnummeret.

esas versionsnr. 1.6.3

Danmarks Statistik (DST)

SISESAS-7578
Dst kursist: Studiestartsdato skal være studiestart på institution
Løsning:
Når indberetningskladden dannes kigger udvælgelsen af studieforløb på feltet "Studiestart på institution" i stedet for feltet "Studiestart".

SISESAS-7594
Feltet "Karakter" på eksamensindberetning af meritlærer- eller meritpædagogstuderende

Løsning:
For meritlærer- og meritpædagogstuderende skal den seneste beståede karakter indberettes på ÅU-eksamensindberetningen, da der ikke anvendes afgangsprojekter eller afsluttende fag for meritlærer- og meritpædagoguddannelserne.

ESASUDV-400, ESASUDV-401, ESASUDV-402, ESASUDV-403, ESASUDV-404, ESASUDV-405, ESASUDV-406, ESASUDV-409, ESASUDV-410, ESASUDV-433
DSt diverse supportsager

Løsning:
Opgradering og fejlrettelser

 

ESASUDV-407
Dst Eksamensindberetning: Lærer/pædagog meritstuderende medtages ikke

Løsning:
Hvis det er åben uddannelse meritlærer/meritpædagog og de har en afsluttende afgangsårsag og -dato i perioden skal de medtages i eksamensindberetningen.

ESASUDV-408
Dst ordinær: Tilføjelse af "studiestart på institution"-dato

Løsning:
Et nyt datofelt vil blive tilføjet til studieforløbet. Navnet på feltet vil være "Studiestart på institutionen". Dette felt vil blive vist i studieforløb-formularen ved siden af feltet "studiestart"

Hold

SISESAS-7488
Stamhold og skabelonhold fjernes ved deaktivering af 'gammel' holdtilknytning med andet hold
Løsning:
Det nuværende Stamhold/Skabelonhold slettes ikke længere fra Studieforløb ved deaktivering af gamle Holdtilknytninger.
SISESAS-7529
Studieforløb kan ikke tilknyttes flere semesterhold med samme semesternummer i forskellige perioder

Løsning:
Tilpasning til kode, så det er muligt at have flere semesterhold på samme semester, hvis deres tidsperioder ikke overlapper. 

SISESAS-7597
Studerende bliver ikke tilknyttet semesterhold

Løsning:
Tilpasning til kode, så det er muligt at have flere semesterhold på samme semester, hvis deres tidsperioder ikke overlapper. Løsning gør at arbejdsprocessen "Opret/opdater semesterhold' ikke fejler.

 Lokale integrationer

SISESAS-7441
Kald til persontabellen svarer ikke
Løsning:
Feltet "CPR-oplysninger opdateres" sættes til ”Nej” i persontabellen, hvis de ikke længere fremgår i listen med aktive ansøgere.
SISESAS-7546
Holdtilknytning i oData indeholder ingen holddata
Løsning:
Mappingen af felter opdateret

nemStudie

ESASUDV-347
nemStudie - Opgradering af Angular
Løsning:
nemStudie opdateres fra Angular 8 til Angular 13
ESASUDV-348
nemStudie - Opgradering af Det Fælles Designsystem
Løsning:
Den nyeste version er 7.5.3, der indeholder en del komponenter som er blevet bygget i nemStudie. Ved at opgradere kan disse komponenter fjernes og standard komponenter anvendes i stedet.
Ved at udskifte disse komponenter får man enklere vedligehold og en mere ens brugeroplevelse på tværs af offentlige hjemmesider.
ESASUDV-349
nemStudie - Opgradering til .NET 6
Løsning:

Ved opgradering til .NET 6 medfølger blandt andet følgende forbedringer:

Klar performance forbedring i mange komponenter
Nye features i C# 10
Forbedret Json serializations
Mindre latency

Derudover indeholder opgraderingen vigtige sikkerhedsopdateringer

ESASUDV-350
nemStudie - Opgradering af Hangfire
Løsning:
Opdatering til version er 1.7.28.

Med en opgradering får man en forbedret stabilitet, derudover indeholder opgraderingen også vigtige sikkerhedsopdateringer.

Optagelse

SISESAS-7500
Ansøgning ændrer ikke til "ikke svaret"
Løsning:
Nu er statussen i nemStudie sat korrekt i forhold til Valgtype på Ansøgningshandlingen som brugeren svarede på.

Rapporter og udskrifter

SISESAS-6624
Omdøb vist navn for felter i avanceret søgning
Løsning:
Avanceret søgning og Excel udtræk på entiteter hvorpå 'vist navn' før var ens, men nu er blevet rettet til forskellige 'vist navn'.

RKV

SISESAS-5557
Adviseringsmail mangler oplysninger om sag og institution
Løsning:
Ny kommunikationsskabelon: "SIU: Nyt på nemStudie (RKV)"  er oprettet med relevante felter fra ansøgningen.
SISESAS-7467
Faktureringsgrundlag mangler for RKV ansøgning om kompetencebevis
Løsning:
Kode er opdateret således, at ejeren altid bliver tilføjet på faktureringsgrundlaget, og er baseret på ejeren af ansøgningen.

 Odata

Tilføjelse af felter på Studieforløb

Studiestart på institution
esas_studiestart_paa_institutionen

Tilføjelse af felter på DST-Udsvingskontrollinje

Indberetningstype
esas_indberetningstype                   

DST-Indberetningsgrundlag ID
esas_dst_indberetningsgrundlag_unik_id

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret 20. september 2022