Gå til indhold

STADS

STADS er det studieadministrative system, der anvendes på de danske universiteter samt en række kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Omkring 100.000 studerende administreres i systemet.

Delsystemer

STADS består af en lang række delsystemer. Optagelse, indskrivning, holddannelse, tilmelding til undervisning og eksamen samt resultatregistrering kan alt sammen foretages i systemet. Det er endvidere muligt at opbygge institutionernes uddannelser og studieordninger på en måde, der sikrer, at de studerende kun kan tilmelde sig den undervisning og de eksaminer, de er berettiget til.

Selvbetjening

STADS har også et selvbetjeningssystem, igennem hvilket de studerende selv tilmelder sig undervisning og eksamen, ser resultater samt genererer diverse udskrifter. STADS VIP er et system forbeholdt det videnskabelige personale, hvor eksaminatorer og censorer, på baggrund af eksamensprotokoller genereret af systemet, direkte kan registrere de studerendes resultater i systemet.

Indberetninger

Fra STADS foretages endvidere forskellige indberetninger til Uddannelsesministeriet, Danmarks Statistik og Statens Arkiver. STADS har også daglig filudveksling med SU-systemet US2000.

Senest opdateret 12. juli 2013