Gå til indhold

Om DANS

DANS er et digitalt ansøgningssystem til modtagelse og behandling af ansøgninger om optag, der ligger udenfor Optagelse.dk og Den koordinerede Tilmelding (KOT).

Systemet kan fx bruges til optag på kandidatuddannelser, bachelortilvalg, kandidattilvalg, gæstestudier, deltidsuddannelser (betalingsuddannelse) og enkeltfag samt efter- og videreuddannelse m.v. 

DANS anvendes af alle universiteter og har således sikret digitalisering og effektivisering af universiteternes ansøgnings- og sagsbehandlingsproces for cirka 200.000 årlige ansøgninger om optag på ovennævnte typer uddannelse.

DANS muliggør, at den enkelte uddannelsesinstitution kan opsætte tilbud og definere ansøgningsskemaer specifikt tilpasset de forskellige behov for informationer og dokumentationskrav, der stilles til ansøgninger til de forskellige uddannelser. Centrale funktioner er integrationer til STADS i form af webservices samt automatisk verificering af data.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024