Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Institutioner og drift Studieadministrative Systemer SIS SIS-Nyheder Ændret STÅ-opgørelsesmetode for enkeltfagsuddannelser

Ændret STÅ-opgørelsesmetode for enkeltfagsuddannelser

Ændret STÅ-opgørelsesmetode for enkeltfagsuddannelser kan medføre problemer med at indberette STÅ

Ministeriet har ønsket at udfase brugen af UVM-fag, der ikke fremgår af takstkataloget.

Dette betyder at alle enkeltfagsuddannelser, bortset fra meritlærer, meritpædagog og PAU, overgår til STÅ-opgørelsesmetoden AARSEL (årselev), hvor der ikke skal bruges UVM-fag.

Ændringen har været foretaget løbende i 2020, de sidste rettelser er foretaget for nylig med tilbagevirkende kraft pr. 1/7-2020.

Dette gælder bl.a. for læreruddannelsen, hvor vi er gjort opmærksomme på, at det er praksis, at studerende fra enkeltfagsuddannelsen lægges på samme gruppe som studerende fra meritlæreruddannelsen.

Da disse to uddannelser nu har forskellig opgørelsesmetode, vil det medføre, at alle de studerende på gruppen ikke kan STÅ-indberettes.

Det er derfor nødvendigt at sikre, at de studerende på enkeltfagsuddannelser og merituddannelser fremgår på hver sin gruppe i forhold til betaling og STÅ-indberetning.

Kontakt venligst SIS-supporten, hvis der er udfordringer i forhold til at håndtere dette.

Vi skal beklage den manglende officielle information om ændringen.

Senest opdateret 06. oktober 2020