Gå til indhold

VIDAR fagkoder til enkeltfagsuddannelser

Der er aftalt nye retningslinjer for brug af VIDAR fagkoder, når det gælder enkeltfagsuddannelser uden UVM-fag.

Når der fremover efterlyses ’Vidar fagkode’ til indberetning af nye enkeltfag på UG, skal der bruges den 4-cifrede aktivitetsgruppekode fra takstkataloget kombineret med et præfiks, der angiver, om uddannelsen er en erhvervsakademi- eller en professionsbacheloruddannelse.

Præfiks for erhvervsakademiuddannelse: AK

Præfiks for professionsbacheloruddannelse: PBA

 

I takstkataloget ses aktivitetsgruppekoden under 'Enkeltfag og øvrig åben uddannelse'.

Koden kan også ses i SIS i vinduet A870 Institutionsaktiviteter i kolonnen 'Udd.kode'.

Eksempelvis skal 'Psykomotorik 2016, enkeltfag' oprettes med koden 'PBA4208' (vinduet S267 VIDAR fagkoder) .

Bemærk, der oprettes ikke UVM-fag til uddannelser med STÅ-opgørelsesmetoden ÅE (kan slås op i vinduet A870 Institutionsaktiviteter).

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 12. juli 2018