Gå til indhold

Vigtig information om SU-aktivitetskontrol

Forudsætninger for korrekt beregning af studieaktivitet (ECTS opsamling)

Vær opmærksom på disse fejlkilder i beregningen af den studerendes realprogression:

Jobloggen for S482: Gennemgå regelmæssigt loggen for senest kørte job SU-aktivitetskontrol (S482). Typiske fejlbeskeder drejer sig om manglende fagindhold på lønnede praktikker og problemer med at beregne, hvilket semester, den studerende aktuelt følger. (Der mangler typisk en aktuel studiestart i S294, som kan danne udgangspunkt for beregningen af, hvilket semester den studerende aktuelt er på.) Det er vigtigt at få rettet op på fejlene, da billedet af de studerendes realprogression risikerer at være misvisende.

Meritter

Husk at meritter skal registreres som meritter eller meritkarakterer for at indgå korrekt i beregningen af den studerendes realprogression. Dvs.: Lad være med at registrere det som en karakter med karakterværdien M. Karakterværdien M vil blive fjernet fra de centrale karakterskalaer, og det anbefales at fjerne dem fra lokale karakterskalaer. Allerede registrerede karakterer med værdien M bliver ikke berørt, men det kan blive nødvendigt at ændre dem, hvis antal ECTS ikke stemmer med det forventede.

OBS! Det er en fordel at knytte et semester til fagindholdene på uddannelsesordningen (S412), som så vil blive foreslået som defaultværdi i forbindelse med semesterplacering af meritter, fx i karaktervinduet A471.

Specielt om uddannelser med eksamens-STÅ:

For at kunne placere en merit i et semester, skal der være oprettet semestre i vinduet Semestre på uddannelsesordning (A877a). Uddannelser med eksamens-STÅ må oprette ”dummy”-semestre for at få en værdiliste i feltet til at semesterplacere meritter. Kontakt evt. SIS-supporten.

Specielt til erhvervsakademierne:

Uddata bruger ikke oplysninger om fagindhold fra vinduet Fagindhold på uddannelsesordning (S412), og en del erhvervsakademier har derfor endnu ikke sat fagindhold på i S412.

MEN: Fagindhold på uddannelsesordning (S412) skal udfyldes så snart som muligt for at sikre, at ECTS opsamles rigtigt i forhold til aktivitetskontrollen. Hvis fagindholdene ikke er knyttet til uddannelsesordningen i S412, tæller de ikke med i opsamlingen af ECTS, og US2000 vil muligvis vurdere de studerende som ikke-studieaktive.

HUSK:at afmelde de studerende i SIS, når de har afsluttet eller afbrudt deres uddannelse (central afgangsårsag 1, 2 eller 3). Ellers bliver de studerende ved med at stå i vinduet SU-aktivitetskontrol (S480).

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 16. december 2021