Gå til indhold

SIS supportmuligheder

Hvis du har brug for hjælp til det studieadministrative system SIS, så prøv først at finde informationen i vejledningerne her på hjemmesiden eller i online-hjælpesystemet i SIS (F1). Alternativt kan du spørge en kollega eller en intern superbruger/SIS-koordinator på din institution.

Åbningstider i SIS-supporten

SIS-supportens generelle åbningstid, hvor der behandles sager, er mandag til fredag klokken 8:30 til 15:00. Fredag dog 8:30 til 14:00.

SIS-supporten holder lukket følgende dage:

 • Fredag efter Kristi himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • Hverdage mellem jul og nytår

Oprettelse af en supportsag

For at hjælpe os med at hjælpe dig bedst muligt, er det vigtigt, at du sender så fyldestgørende, konkrete oplysninger som muligt ind med supportsagen:

 • Hvad handler sagen om, og hvad er det konkrete problem?
 • Vedhæft så vidt muligt skærmkopi af problemet/fejlbeskeden.
 • Ved alle udskrifter, flettefiler og batchjobs: angiv altid jobnummer, som findes i vinduet A103 Jobovervågning
 • Ved studerende, angiv altid entydig identifikation fx studienummer.
 • Angiv så vidt muligt træffetidspunkter på telefon, så vi ikke ringer forgæves.

Hvis supportformularen undtagelsesvis ikke virker, kan du kontakte SIS-supporten på . Det skal dog understreges, at dette kun er til brug i nødstilfælde.

Sagsgang ved SIS supportsager

Du skal logge på for at oprette en supportsag. Når du har indsendt en supportformular, får du en mail fra supportsystemet som kvittering på, at sagen er oprettet. Mailen indeholder et link til sagen, så du kan følge den og evt. sende supplerende oplysninger. Senest når sagen lukkes, modtager du en ny mail med besked om lukningen.

Områder dækket af SIS supporten

I forbindelse med SIS leveres følgende supportydelser:

 • Fejlmelding og -søgning i de enkelte moduler, herunder support af integration med økonomisystemet Navision Stat
 • Spørgsmål og afklaringer vedr. de enkelte modulers virkemåde.
 • CPR-abonnement på danske adresser (via SIS-F)
 • Vedligeholdelse af centralt udmeldte institutioner og uddannelseskoder (via SIS-F)
 • Drift af SIS-F
 • Hjælp i forbindelse med udsendelse af versioner, servicepacks og patches med nyt/ændret programmel.
 • Systemflytninger af uddannelser (eks: hvis en uddannelse flytter adresse).

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. april 2020