Gå til indhold

Senest ændrede vejledninger

Her finder du en liste over de seneste 30 vejledninger, der er foretaget ændringer i. Listen er sorteret efter dato for ændring med senest ændrede først.
Indberetningskalender
Foreløbig indberetningskalender (fil opdateres ikke), se https://confluence.umit.dk/x/sABVAQ
Vejledning for SIS-brugerne om SIS-supportsystemet
Vejledning for SIS-brugerne om SIS-supportsystemet
Teknik - SIS fejl i javacertifikat
SIS fejl i java certifikat - workaround.
Indberetning af deltagerbetaling til Omstillingsfonden
Omstillingsfonden, indberetning, deltagerbetaling, gebyrtype
Studerende – Fleksible forløb - ADM 091
diplomuddannelse, uddannelsesordning, opkrævning, indberetning, fag, fagindhold, bevis, uddannelsesmodel, betaling, gebyrtype
Klargøring af grundlag for indberetning af volumen på uddannelsesstationer - ADM 263
Uddannelsesstationer, indberetning af volumen
Indberetning af aktiviteter til UG (VIDAR) ADM 254-3
UG, VIDAR, S267, B159, indberetning
SU aktivitetskontrol - materiale fra kursus
SU-kursusmateriale; SU-aktivitetskontrol; Aktivitetskontrol; S470; S480; Nye og gamle regler
Realkompetencevurdering - ADM 090
uddannelsesordning, gebyr, gebyrtype, resultatform, adgangsgrundlag, kvartalsgruppe, betaling, vurdering, realkompetence
S470 ’Overvågning af SU-indberetning’ – Fejl-status og manuel behandling - ARB 183
SU, S470, status, manuel, fejl, overvågning, SU-indberetninger, su-hændelse
ADM 258-2 Oprettelse og håndtering af eksamensflow i WISEflow via SIS
Eksamen, WISEflow, karakter
Maritime uddannelser og klargøring til STÅ (feb2017)
A599, A877, A718, teknisk studieskifte, maritime uddannelsesordninger, gruppeplacering, STÅ, indberetning
Vejledning: håndtering af studerende på korte værkstedskurser
S294, A326, A599, A877, A890, fagindhold, gruppe, maritime uddannelser, uddannelsesordning 5230
Skift på maskinmester fra uddannelsesordning 5219 til 5220
A599, S294, A326, gruppevipning, intern skift, vend teknisk studieskifte, maritime uddannelser
Ændringer vedr. KOT optagelsen 2018
SIS KOT optagelse 2016
W022, Webservice Øvrige ansøgninger - ADM 255
optagelse, webservice
Uddannelsesordninger og uddannelseskoder - temavejledning
A869, A870, A877, A877a, A884, A888, S165, S166, S167, ordinær uddannelsesordning, ÅU, diverse, IV, formålsgruppe, indskrivningslform, centrale uddannelseskoder, aktivitetsgruppekode, institutionsaktivitet, UVM-fag
Grundlaget for en uddannelsesmodel - ADM 230
S411, S412, S413, S446, fagindhold, UVM-fag, område, fagkategori, betingelser
SIS grundbog – ordinær uddannelse
SIS, Grundsbog, ordinær uddannelse
Tjekliste til indberetning af STÅ-ÅU - ADM
S119, STÅ, ÅU, Åben Uddannelse, S192
Eksterne Flytninger ADM-221
ekstern, eksterne, overflytter, overflyttere, A216, A220, S161, S387, S040, S162, S130, S159, S368,
Tjekliste til indberetning af Eksamens-STÅ - ADM
S006, EKSSTÅ, rekvirent, S304, S412, praktik, teori, merit
Tjekliste, MARITIME INSTITUTIONER, til indberetning af semestre
S006, Eksamens--STÅ, STÅ, rekvirent, internationalisering
DS-Indberetning, ordinær, forløbsbeskrivelse - ADM 260
Danmarks Statistik, S128, S288, S127, masterfil, indberetning, ordinær uddannelse,ordinær
Tjekliste til semester-STÅ - ADM
S006, indberetning, STÅ, semester-STÅ, STÅ-registrering, STÅ-perioder, semestermerit, omgængere, hængere
Oversigt - ISO landekoder
ISO landekoder som findes i CØSA. Bruges i forbindelse med indberetning.
DS-Indberetning, ordinær, kort version - ADM 253
Danmarks Statistik,S128, S288, S127, masterfil
Orlov og studieinaktive perioder - temavejledning
S001, orlov, studieinaktivitet, orlovsgruppe, lovlig studieinaktivitet, S445, orlovstyper, orlovsårsag, studiefri, S294, S392
FAQ 259 - Funktionaliteten ”Frigivelse” af bedømmelser, samt opmærksomhedspunkter.
Frigivelse, A910, A914, A470, A471