Gå til indhold

EU-samarbejdet

Uddannelse er et nationalt kompetenceområde. EU's rolle er primært at få medlemslandene til at samarbejde om at fremme fælles målsætninger inden for uddannelsesområdet.

EU-samarbejdet om videregående uddannelse

Samarbejdsformen er den såkaldte åbne koordinationsmetode, hvor samarbejdet er frivilligt og ikke-juridisk bindende. Fokus er derfor fortrinsvis på at identificere fælles udfordringer medlemslandene står overfor på uddannelsesområdet og fremme vidensdeling samt understøtte national politik udviklingen inden for disse.

Derudover samarbejdes inden for EU om fælles uddannelsesprogrammer såsom mobilitetsprogrammet Erasmus+.

Frem til 2020 var samarbejdet struktureret omkring en fælles strategiramme – den såkaldte Uddannelses 2020 (Education and Training 2020). Ved udgangen af 2020 blev samarbejdet i stedet fokuseret omkring målet om et europæiske uddannelsesområde.

Et europæisk uddannelsesområde

I 2017 vedtog EU landenes stats- og regeringschefer ambitionen om at skabe et europæisk uddannelsesområde. I 2020 lancerede Kommissionen en meddelelse om et Europæiske Uddannelsesområde i 2025. Heri er der fokus på seks overordnede dimensioner for samarbejdet:

  • Kvalitet
  • Inklusion
  • Grøn og digital omstilling
  • Lærere og undervisere
  • Videregående uddannelse
  • Geopolitik

På det videregående uddannelsesområde er det blandt andet ambitionen at skabe dybere og tættere samarbejde mellem europæiske videregående uddannelsesinstitutioner – særligt gennem Europæiske Universiteter initiativet.

Kommissionen lancerede derudover i 2022 en ny strategi for europæisk samarbejde om videregående uddannelser, som i mere detaljeret grad sætter retningen for samarbejdet frem mod 2030.

Kontakt

Jonas Husum Johannesen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 87 34
Email: jhj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. oktober 2023