OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) beskæftiger sig primært med økonomisk samarbejde og udvikling. Målsætningen om den højest mulige økonomiske vækst og beskæftigelse i medlemslandene indebærer imidlertid, at OECD også inddrager uddannelse og forskning i sit arbejde.
Kontakt
Michael Sandgreen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 96
Email: misa@ufm.dk

I OECD kan landene udveksle deres erfaringer med politikudvikling, søge svar på fælles problemstillinger, igangsætte og bidrage til analyser samt få inspiration på tværs af fælles interesseområder.

Fra Danmark deltager Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet i OECD’s arbejde på uddannelses- og forskningsområdet. Desuden deltager Danmarks Statistik, som understøtter samarbejdet gennem levering af data.

UFM er repræsenteret i komitéerne: CSTP, TIP og GSF. Herunder deltager UFM i en række arbejdsgrupper.

Videregående uddannelse

OECD bidrager til vidensgrundlaget for udviklingen af medlemslandenes uddannelsespolitik gennem udarbejdelse af analyser såsom den årlige ”Education at a Glance” (læs her) samt gennemførelse og publicering af tematiske undersøgelser, surveys og tests. Medlemslandene bidrager og kvalificerer OECD’s publikationer med data og viden.

Forskning og innovation

Udover uddannelsesområdet, bidrager OECDs analyser og rapporter til det danske videngrundlag om forsknings- og innovationspolitik. Ydermere anvender UFM OECD’s definitioner på forskning og innovation, som de er beskrevet i Frascati-manualen (læs her) og Oslo-manualen (læs her).

Senest opdateret 16. januar 2019