Gå til indhold

EU og vejledning

Vejledning er for alvor kommet på dagsordenen i EU-regi i de senere år. Her finder du relevante publikationer og rapporter på området.

Europæiske policy papers


Bedre integration af livslang vejledning 

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanter for medlemsstaternes regeringer vedtog den 21. november 2008 denne resolution, der understreger vigtigheden af bedre integration af livslang vejledning i strategierne for livslang læring.

Aktionsplan for kvalifikationer og mobilitet

EU-Kommissionens aktionsplan fra 2006, hvor vejledning fremhæves som et værktøj, der kan være med til at fremme både erhvervsmæssig og geografisk mobilitet på arbejdsmarkedet.


Resolution om livslang vejledning

Den 28. maj 2004 vedtog EU's Ministerråd en resolution om livslang vejledning, hvori der peges på en række fokus- og indsatsområder, hvor såvel Kommissionen som de enkelte EU-lande bør arbejde på og samarbejde om at forbedre den eksisterende vejledningsindsats.


Realiseringen af et europæisk område for livslang læring

Denne meddelelsen blev udsendt af EU-Kommissionen i 2001, som opfølgning på memorandummet om livslang læring.


Memorandum om livslang læring

I dette memorandum fra 2000 indgik vejledning som et prioriteret aktionsområde, og det var dermed et af de første EU-dokumenter, der var med til at sætte fokus på vejledning.

Europæiske publikationer om vejledning


 

European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN)

Samtlige publikationer fra ELGPN kan findes på netværkets hjemmeside.


Lifelong Guidance Policy Development

Dette kit er udformet for at hjælpe beslutningstagere med at vurdere eksisterende vejledning og identificere spørgsmål, der kræver opmærksomhed ved at trække på cases fra europæiske lande.


Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Cedefop, udgiver løbende publikationer om vejledning i Europa. På Cedefops hjemmeside kan man finde de publikationer, der foreløbigt er udkommet i 2018.


Livslang vejledning for et bedre lærende og arbejdende Europa

'Access to Success' fra 2010 fremhæver resultater inden for den politiske udvikling på vejledningsområdet.


Udvikling af strategier og systemer for uddannelses- og erhvervsvejledning

Publikationen giver en introduktion til tre fælleseuropæiske referenceværktøjer for uddannelses- og erhvervsvejledning. 


ETF-undersøgelse af vejledning i 11 europæiske lande

I forlængelse af OECD's undersøgelse af vejledningspolitik og –praksis i 14 OECD-lande har EU's European Training Foundation (ETF) lavet en lignende undersøgelse i de ni nye EU-lande samt Bulgarien og Rumænien.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 30. april 2024

Afsendere