Internationale muligheder for vejledere

Danske vejledere har mulighed for at efteruddanne sig gennem kurser og praktikophold i udlandet.
Kontakt
Birtha Theut
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 22
Email: BT@ufm.dk

Billede fra study in denmark 2

Et efteruddannelseskursus eller et udlandsophold med mulighed for at se nærmere på et andet lands vejledningssystem og -praksis kan være meget værdifuldt. Erfaringsudveksling, netværksdannelse og ny inspiration er en del af udbyttet. Samtidig giver det lejlighed til at se det danske system og egen praksis i et nyt lys.

Der findes forskellige muligheder for at søge tilskud til at tage på fx efteruddannelse eller praktikophold i et andet europæisk land – alene eller sammen med andre danske eller europæiske vejledere. Eller til at deltage i et tværnationalt projektsamarbejde. Både EU og Nordisk Ministerråd giver tilskud til sådanne aktiviteter, og de fleste af tilskuddene skal søges gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Det skal dog tilføjes, at der generelt ikke gives tilskud til en "almindelig" studietur for en gruppe vejledere fra samme institution eller organisation.

Academia

Academia er et europæisk netværk der giver vejledere mulighed for at få indblik i vejledningspraksis og -systemer i andre europæiske lande. Hvert år tager omkring 250 vejledere i Europa på professionel udveksling med Academia.

Grib Verden
Grib Verden
Study In Denmark
Study In Denmark
Learning Opportunities and Qualifications in Europe
Learning Opportunities and Qualifications in Europe
Senest opdateret 22. oktober 2018