Du er her: Forside Uddannelse Internationalisering Markedsføring af danske uddannelser i udlandet European Association of International Education (EAIE)

European Association of International Education (EAIE)

EAIE-konferencen afholdes hvert år i midten af september og henvender sig til professionelle aktører inden for internationalisering af uddannelse.

EAIE-konferencen har blandt andet i kraft af sin størrelse vist sig som en central tilbagevendende begivenhed for netværksarbejde og distribution af viden mellem organisationer, institutioner og aktører med interesse i internationalisering af uddannelse. Deltagerne kommer hovedsageligt fra Europa, men der er også en stor oversøisk tilstedeværelse, idet konferencen nyder anseelse som et forum, der både kan etablere og knytte bestræbelserne sammen på tværs af grænserne.

Konferencens værtsskab går på omgang mellem de forskellige medlemslande og disses organisationer. I 2017 blev værtsskabet således holdt i Sevilla, Spanien.

Konferencens danske deltagelse

Gennem en årrække har danske institutioner og organisationer, som noget naturligt deltaget i EAIE, og der har over en bred kam været generel tilfredshed med konferencens sigte og indhold.

I sin rolle af nationalt agentur for international uddannelse er Styrelsen for Forskning og Uddannelse i denne forbindelse aktiv i koordinering af stand og tilmelding fra dansk side.

Erfaringer fra EAIE

Erfaringer fra tidligere deltagelse i konferencen er løbende blevet opsummeret i en række messerapporter og angives her nedenfor. Rapporterne er indsamlet både i regi af styrelsen under andet navn og under den tidligere Study in Denmark-indsats, så referencer af denne art kan forekomme.

Senest opdateret 15. august 2019