Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Internationalisering Markedsføring af danske uddannelser i udlandet European Association of International Education (EAIE)

European Association of International Education (EAIE)

EAIE-konferencen afholdes hvert år i midten af september og henvender sig til professionelle aktører inden for internationalisering af uddannelse.

EAIE-konferencen har blandt andet i kraft af sin størrelse vist sig som en central tilbagevendende begivenhed for netværksarbejde og distribution af viden mellem organisationer, institutioner og aktører med interesse i internationalisering af uddannelse. Deltagerne kommer hovedsageligt fra Europa, men der er også en stor oversøisk tilstedeværelse, idet konferencen nyder anseelse som et forum, der både kan etablere og knytte bestræbelserne sammen på tværs af grænserne.

Konferencens værtskab går på omgang mellem de forskellige medlemslande og deres organisationer, og i 2019 stod Finland for værtskabet. EAIE-konferencen i 2020 og 2021 afholdes som virtuelle konferencer pga. COVID-19.

Dansk deltagelse i konferencen

Gennem en årrække har danske institutioner og organisationer som noget naturligt deltaget i EAIE, og der har over en bred kam været generel tilfredshed med konferencens sigte og indhold.

Som nationalt agentur for international uddannelse er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i denne forbindelse aktiv i koordinering af stand og tilmelding fra dansk side.

De danske videregående uddannelsesinstitutioner deltager på konferencen gennem en fælles 'Study in Denmark'-stand.

    Senest opdateret 08. april 2021