Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Internationalisering Regeringens strategier for internationalisering Øget indsigt gennem globalt udsyn Handlingsplanens målsætninger Danske videregående uddannelsesinstitutioner skal have stærkere internationale læringsmiljøer

Danske videregående uddannelsesinstitutioner skal have stærkere internationale læringsmiljøer

De videregående uddannelsesinstitutioner skal fortsat udvikle internationale læringsmiljøer på uddannelserne.

Et internationalt læringsmiljø bidrager til at højne den faglige kvalitet inden for de enkelte uddannelser og de internationale kompetencer og netværk hos de studerende.

Et internationalt læringsmiljø kan være båret af samarbejdsaftaler, distanceuddannelser, engelsksprogede uddannelser og bedre integrering af internationale studerende i de danske studiemiljøer, og det kan være understøttet af uddannelseseksport, hvor Danmarks særlige styrkepositioner gøres synlige.

Regeringen fremsætter følgende initiativer:

 • Flere undervisere på de videregående uddannelser bør tage på udlandsophold
 • Kvaliteten af uddannelser og kurser udbudt på engelsk skal være på niveau med dansksprogede uddannelser
 • Uddannelsesministeriet vil igangsætte en undersøgelse af, hvordan anvendelsen af IKT-støttet fjernundervisning på uddannelsesinstitutionerne kan styrkes
 • Samarbejdet med vækstlandene skal styrkes gennem innovationscentrene
 • Udviklingen af Det Danske Universitetscenter i Beijing skal fortsætte
 • Der skal sikres størst mulig dansk deltagelse i de europæiske og nordiske uddannelsesprogrammer
 • Institutionerne bør udbygge anvendelsen af strategiske partnerskaber
 • Regler for uddannelsessamarbejde og udbud af uddannelser i udlandet for Uddannelsesministeriets institutioner skal harmoniseres og optimeres
 • Institutionernes udbud af uddannelser og uddannelsesforløb i udlandet – enten som eneudbyder eller med partnerinstitution(er) – bør udvides
 • Der bør være styrket rekruttering af internationale eksterne lektorer
 • Der skal være bedre muligheder for at opfylde kravet om ’Dansk A’ for ansøgere med en international eller udenlandsk gymnasial eksamen.
Senest opdateret 14. juni 2013