Gå til indhold

De studerende skal have styrkede fremmedsprogskompetencer

Offentlige og private virksomheder og institutionerne vil fremover fortsat have behov for ansatte med stærke sprogkompetencer.

Det er derfor vigtigt, at både studerende, der studerer fremmedsprog som hovedfag, og studerende, der i tillæg til deres fagprofil ønsker styrkede sprogkompetencer, har adgang til stærke sprogmiljøer på uddannelsesinstitutioner i Danmark og udlandet og til udlandspraktik.

Regeringen fremsætter følgende initiativer:

  • En fremmedsprogsprofil skal fremgå af eksamensbeviset
  • Institutionerne bør styrke indsatsen for at fremme studerendes kompetencer i andre fremmedsprog end engelsk
  • Der skal være en opfølgning på læreruddannelsens udbud af linjefag i sprog
  • Der skal gennemføres en undersøgelse af tolke- og translatørområdet
  • Der foretages en årlig opgørelse over udviklingen i optag, gennemførelsesprocent og beskæftigelsesfrekvens på sproguddannelser
  • Dansk medlemskab af European Center for Modern Languages under Europarådet
  • Der bør være øget nordisk samarbejde om små sprogfag
  • Årligt møde om sprogområdet og fremmedsprogsuddannelse.
Senest opdateret 14. juni 2013