Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Internationalisering Regeringens strategier for internationalisering Øget indsigt gennem globalt udsyn Handlingsplanens målsætninger Flere studerende på de videregående uddannelser skal have et studie- eller praktikophold i udlandet

Flere studerende på de videregående uddannelser skal have et studie- eller praktikophold i udlandet

Et udlandsophold kan være med til at styrke de studerendes beskæftigelsesmuligheder, fremmedsprogskompetencer og internationale udsyn

Det er der brug for i en økonomi som den danske, hvor vi er stærkt afhængige af verden omkring os. Derfor skal de studerende have nemmere adgang til studier eller praktik i udlandet i løbet af deres danske uddannelse, og uddannelserne skal tilrettelægges, så de studerende nemt og hurtigt kan komme af sted på meritgivende udlandsophold.

Regeringen fremsætter følgende initiativer:

 • Ordinære videregående uddannelser bør indeholde et mobilitetsvindue
 • Uddannelsesinstitutionerne bør udvikle attraktive og nemt tilgængelige udvekslingstilbud
 • Der skal indføres automatisk merit for alle forhåndsgodkendte studieophold
 • Uddannelsesinstitutioner bør udvikle antallet af fælles uddannelsesforløb
 • Flere danske studerende bør tage på praktik i udlandet
 • De studerende skal have mulighed for at få omregnet eksamensresultat fra studieophold i udlandet til dansk karakterskala
 • Udlandsstipendieordningen videreføres, og administrationen forenkles
 • Der skabes ny lånemulighed til studerende på udenlandsophold med udlandsstipendium
 • Institutionerne skal have større økonomisk tilskyndelse til at sende studerende på udvekslingsophold i udlandet. Samtidig ophæves kravet om, at der skal være balance mellem den indgående og den udgående mobilitet
 • Institutionerne får mulighed for at anvende udenlandsstipendieordningen i forbindelse med indgåelsen af samarbejdsaftaler med attraktive udenlandske uddannelsesinstitutioner, der kræver brugerbetaling
 • Der etableres en ny informationsportal, der skal inspirere til og informere om studierelevante udlandsophold
 • Karaktergennemsnittet bør fremgå af eksamensbeviset

Senest opdateret 19. juni 2013