Du er her: Forside Uddannelse Råd, nævn og udvalg Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning står for at uddele den bevilling, der med Globaliseringsaftalen i efteråret 2010 første gang blev afsat til at styrke uddannelsesforskning.
Kontakt
Silas Christensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 32
Email: sil@ufm.dk
Line Thorup
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 81 90
Email: lith@ufm.dk

Formål

Forligspartierne bag Globaliseringsaftalen (S, V, K,  DF og R ) afsatte 28 mio. kroner til stipendier til at uddanne 10-12 ph.d.er i 2011, og der er siden afsat en tilsvarende bevilling. De nye ph.d.er skal uddannes i et samarbejde mellem universiteterne og professionshøjskolerne. Ph.d.-stipendierne skal både skabe ny viden inden for didaktiske samt pædagogiske områder og samtidig højne uddannelsesniveauet på professionshøjskolerne.

Medlemmer:

Jeppe Bundsgaard, formand
Professor MSO, DPU, Aarhus Universitet

Danske Universiteter:

Hanne Andersen
Professor, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Morten Misfeldt
Professor, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Linda Lundgaard Andersen
Professor, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

Professionshøjskolernes Rektorkollegium:

Martin Bayer
Viceinstitutchef FoU, Institut for Pædagoguddannelse, Professionshøjskolen UCC

Thomas Thyrring Engsig

Docent, Forskning og Udvikling, University College Nordjylland

Alexander von Oettingen
Prorektor, University College Syddanmark

Det Frie Forskningsråd:

Roger Säljö
Professor, Viceprefekt, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs Universitet, Sverige

Venka Simovska

Professor, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Kommunernes Landsforening:

Anne Vang Rasmussen
Direktør, Ballerup Kommune

Kristine Wiberg Plougsgaard

Souschef i KL’s kontor for Børn, Unge og Folkeskole


Yderligere oplysninger:

Ph.d.-rådet sekretariatsbetjenes af Aarhus Universitet.

 

Læs også:

Senest opdateret 23. januar 2020