Gå til indhold

Anbefalinger og forslag

Se anbefalinger og forslag fra Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser
Viser 1-30 af 39 resultater
application/pdf Brev til uddannelses- og forskningsminister med anbefaling om forsøg med udvidet adgang til merit-pædagoguddannelsen
Publiceringsdato 10. juni 2020 Brev til uddannelses- og forskningsminister med anbefaling om forsøg med udvidet adgang til merit-pædagoguddannelsen
application/pdf Forslag fra REP om lempelse af toårsregel for erfarne ansøgere til diplommoduler 12 juni 2018.pdf
Publiceringsdato 11. december 2018
application/pdf Øget frihed i efteruddannelsessystemet ved lempelse af 2- årsregel for erfarne ansøgere til diplomuddannelser - Juni 17
Publiceringsdato 11. december 2018
application/pdf Følgebrev fra formand om videregående uddannelser VEU november 16 (PDF)
Publiceringsdato 11. december 2018
application/pdf Anbefalinger om offentlig efter- og videreuddannelse på videregående niveau - november 2016
Publiceringsdato 11. december 2018
application/pdf Bevillingsreform i det videregående uddannelsessystem– anbefalinger fra Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser
Publiceringsdato 11. maj 2016 Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelsers anbefalinger til bevillingsreform i det videregående uddannelsessystem
application/pdf Bedre styring af de videregående uddannelser – anbefalinger fra Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser
Publiceringsdato 11. marts 2016 Anbefalinger fra Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser om bedre styring af de videregående uddannelser
application/pdf Bemærkninger fra Rådet for Erhvervsakademier og Professionsbachelorer til Kvalitetsudvalgets 2 delrapport
Publiceringsdato 13. maj 2015
application/pdf Bemærkninger fra Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser til Kvalitetsudvalget
Publiceringsdato 27. juni 2014
application/pdf Anbefalinger fra Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser vedr. regional uddannelsesdækning
Publiceringsdato 26. juni 2014
application/pdf Høringssvar - ændringslov om studiefremdrift
Publiceringsdato 12. november 2013
application/pdf Rådets anbefalinger om digitalisering
Publiceringsdato 16. september 2013
application/pdf Indspil fra REP - internationalisering
Publiceringsdato 13. september 2013
application/pdf Rådets anbefalinger vedrørende efter- og videreuddannelsessystemet for voksne (pdf)
Publiceringsdato 27. juni 2013 Rådets anbefalinger vedrørende efter- og videreuddannelsessystemet for voksne
application/pdf Akkreditering - høringssvar
Publiceringsdato 14. juni 2013
application/pdf Høringssvar - lov om akkreditering af videregående uddannelser (PDF)
Publiceringsdato 30. november 2012 Høringssvar - lov om akkreditering af videregående uddannelser (PDF)
application/pdf Rådets anbefalinger om innovation - september 2012 (PDF)
Publiceringsdato 28. september 2012 Rådets anbefalinger om innovation - september 2012
application/pdf Rådets bemærkninger til uddannelsesministerens talentudspil - august 2012 (PDF)
Publiceringsdato 30. august 2012 Rådets bemærkninger til uddannelsesministerens talentudspil - august 2012
application/pdf Rådets bemærkninger til regeringens sammenhængsredegørelse - august 2012 (PDF)
Publiceringsdato 15. august 2012 Rådets bemærkninger til regeringens sammenhængsredegørelse - august 2012
application/pdf Rådets bemærkninger om ny model for fælles akkrediteringssystem for alle videregående uddannelser – april 2012 (PDF)
Publiceringsdato 28. juni 2012 Rådets bemærkninger om ny model for fælles akkrediteringssystem for alle videregående uddannelser – juni 2012
application/pdf Rådets anbefalinger om 'hurtigere igennem uddannelserne' – april 2012 (PDF)
Publiceringsdato 28. juni 2012 Rådets anbefalinger om 'hurtigere igennem uddannelserne' – juni 2012
application/pdf Høring af ny rammebekendtgørelse om videregående voksenuddannelser – marts 2012 (PDF)
Publiceringsdato 12. marts 2012 Høringssvar vedrørende ny rammebekendtgørelse om videregående voksenuddannelser – marts 2012
application/pdf Rådets anbefalinger om kvalitet i uddannelserne – februar 2012 (PDF)
Publiceringsdato 29. februar 2012 Rådets anbefalinger om kvalitet i uddannelserne – februar 2012
application/pdf Rådets anbefalinger: Erhvervsakademiuddannelsernes og professionsbacheloruddannelsernes bidrag til vækst – juni 2011 (PDF)
Publiceringsdato 03. juni 2011 Rådets anbefalinger: Erhvervsakademiuddannelsernes og professionsbacheloruddannelsernes bidrag til vækst – juni 2011
application/pdf Rådets anbefalinger: Praksisnære uddannelser – samspillet mellem teori og praksis (PDF)
Publiceringsdato 21. december 2010 Rådets anbefalinger: Praksisnære uddannelser – samspillet mellem teori og praksis (PDF)
application/pdf Rådets anbefalinger for erhvervsakademiernes og professionshøjskolernes regionale uddannelsesdækning (PDF)
Publiceringsdato 16. december 2010 Rådets anbefalinger for erhvervsakademiernes og professionshøjskolernes regionale uddannelsesdækning (PDF)
application/pdf Søgning til Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser (PDF)
Publiceringsdato 14. september 2010
application/pdf Høring som led i lovovervågning af lov nr. 556 af 6. juni 2007: Udbygning af anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet (PDF)
Publiceringsdato 27. august 2010 Høring som led i lovovervågning af lov nr. 556 af 6. juni 2007: Udbygning af anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet (PDF)
application/pdf Rådets bemærkninger til Genopretningsplanen (PDF)
Publiceringsdato 25. juni 2010 Rådets bemærkninger til Genopretningsplanen (PDF)
application/pdf Rådets anbefalinger vedrørende efter- og videreuddannelse (PDF)
Publiceringsdato 26. februar 2010 Rådets anbefalinger vedrørende efter- og videreuddannelse (PDF)