Gå til indhold

Anbefalinger og forslag

Se anbefalinger og forslag fra Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser

Viser 1-30 af 40 resultater
Brev til uddannelses- og forskningsminister med anbefaling om forsøg med udvidet adgang til merit-pædagoguddannelsen
Publiceringsdato 10. juni 2020 Brev til uddannelses- og forskningsminister med anbefaling om forsøg med udvidet adgang til merit-pædagoguddannelsen
Forslag fra REP om lempelse af toårsregel for erfarne ansøgere til diplommoduler 12 juni 2018.pdf
Publiceringsdato 11. december 2018
Øget frihed i efteruddannelsessystemet ved lempelse af 2- årsregel for erfarne ansøgere til diplomuddannelser - Juni 17
Publiceringsdato 11. december 2018
Følgebrev fra formand om videregående uddannelser VEU november 16 (PDF)
Publiceringsdato 11. december 2018
Anbefalinger om offentlig efter- og videreuddannelse på videregående niveau - november 2016
Publiceringsdato 11. december 2018
Bevillingsreform i det videregående uddannelsessystem– anbefalinger fra Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser
Publiceringsdato 11. maj 2016 Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelsers anbefalinger til bevillingsreform i det videregående uddannelsessystem
Bedre styring af de videregående uddannelser – anbefalinger fra Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser
Publiceringsdato 11. marts 2016 Anbefalinger fra Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser om bedre styring af de videregående uddannelser
Bemærkninger fra Rådet for Erhvervsakademier og Professionsbachelorer til Kvalitetsudvalgets 2 delrapport
Publiceringsdato 13. maj 2015
Bemærkninger fra Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser til Kvalitetsudvalget
Publiceringsdato 27. juni 2014
Anbefalinger fra Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser vedr. regional uddannelsesdækning
Publiceringsdato 26. juni 2014
Høringssvar - ændringslov om studiefremdrift
Publiceringsdato 12. november 2013
Rådets anbefalinger om digitalisering
Publiceringsdato 16. september 2013
Indspil fra REP - internationalisering
Publiceringsdato 13. september 2013
Rådets anbefalinger vedrørende efter- og videreuddannelsessystemet for voksne (pdf)
Publiceringsdato 27. juni 2013 Rådets anbefalinger vedrørende efter- og videreuddannelsessystemet for voksne
Akkreditering - høringssvar
Publiceringsdato 14. juni 2013
Rådets anbefalinger vedrørende "Søgningen til erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne – vejen ind og sammenhængen i de videregående uddannelser" (PDF)
Publiceringsdato 03. januar 2013 Rådets anbefalinger vedrørende "Søgningen til erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne – vejen ind og sammenhængen i de videregående uddannelser" (PDF)
Høringssvar - lov om akkreditering af videregående uddannelser (PDF)
Publiceringsdato 30. november 2012 Høringssvar - lov om akkreditering af videregående uddannelser (PDF)
Rådets anbefalinger om innovation - september 2012 (PDF)
Publiceringsdato 28. september 2012 Rådets anbefalinger om innovation - september 2012
Rådets bemærkninger til uddannelsesministerens talentudspil - august 2012 (PDF)
Publiceringsdato 30. august 2012 Rådets bemærkninger til uddannelsesministerens talentudspil - august 2012
Rådets bemærkninger til regeringens sammenhængsredegørelse - august 2012 (PDF)
Publiceringsdato 15. august 2012 Rådets bemærkninger til regeringens sammenhængsredegørelse - august 2012
Rådets bemærkninger om ny model for fælles akkrediteringssystem for alle videregående uddannelser – april 2012 (PDF)
Publiceringsdato 28. juni 2012 Rådets bemærkninger om ny model for fælles akkrediteringssystem for alle videregående uddannelser – juni 2012
Rådets anbefalinger om 'hurtigere igennem uddannelserne' – april 2012 (PDF)
Publiceringsdato 28. juni 2012 Rådets anbefalinger om 'hurtigere igennem uddannelserne' – juni 2012
Høring af ny rammebekendtgørelse om videregående voksenuddannelser – marts 2012 (PDF)
Publiceringsdato 12. marts 2012 Høringssvar vedrørende ny rammebekendtgørelse om videregående voksenuddannelser – marts 2012
Rådets anbefalinger om kvalitet i uddannelserne – februar 2012 (PDF)
Publiceringsdato 29. februar 2012 Rådets anbefalinger om kvalitet i uddannelserne – februar 2012
Rådets anbefalinger: Erhvervsakademiuddannelsernes og professionsbacheloruddannelsernes bidrag til vækst – juni 2011 (PDF)
Publiceringsdato 03. juni 2011 Rådets anbefalinger: Erhvervsakademiuddannelsernes og professionsbacheloruddannelsernes bidrag til vækst – juni 2011
Rådets anbefalinger: Praksisnære uddannelser – samspillet mellem teori og praksis (PDF)
Publiceringsdato 21. december 2010 Rådets anbefalinger: Praksisnære uddannelser – samspillet mellem teori og praksis (PDF)
Rådets anbefalinger for erhvervsakademiernes og professionshøjskolernes regionale uddannelsesdækning (PDF)
Publiceringsdato 16. december 2010 Rådets anbefalinger for erhvervsakademiernes og professionshøjskolernes regionale uddannelsesdækning (PDF)
Søgning til Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser (PDF)
Publiceringsdato 14. september 2010
Høring som led i lovovervågning af lov nr. 556 af 6. juni 2007: Udbygning af anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet (PDF)
Publiceringsdato 27. august 2010 Høring som led i lovovervågning af lov nr. 556 af 6. juni 2007: Udbygning af anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet (PDF)
Rådets bemærkninger til Genopretningsplanen (PDF)
Publiceringsdato 25. juni 2010 Rådets bemærkninger til Genopretningsplanen (PDF)