Gå til indhold

Medlemmer af Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet rådgiver uddannelses- og forskningsministeren om erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne.

Medlemmer af rådet

Uddannelses- og forskningsministeren udpeger formanden for rådet. Formanden skal have særlig indsigt i de uddannelsesområder, som rådgivningen omfatter. Derudover udpeger uddannelses- og forskningsministeren medlemmer efter indstilling fra en række centrale interessenter og organisationer på uddannelsesområdet.

Uddannelses- og forskningsministeren kan supplere rådet med en-to personligt udpegede medlemmer. Ministeren kan herudover udpege repræsentanter for rådgivende organer og faglige forsamlinger som tilforordnede til at deltage i rådets arbejde. Udpegningen sker efter indstilling fra det pågældende organ eller den pågældende forsamling.

Medlemmerne er beskikket for en fireårig periode fra 1. maj. 2024 -30. april 2028. Repræsentanterne for de studerendes organisationer er beskikket for en toårig periode.

Medlemmer:

 • Formand Nanna Højlund, næstformand, FH
 • Mathilde Tronegård, direktør, Studievalg Danmark
 • Henrik Pedersen, områdechef, Akkrediteringsinstitutionen
 • Mette Nielsen, fagleder for uddannelse, Dansk Industri
 • Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv
 • Lars Bo Henriksen, uddannelses- og ligestillingspolitisk chef, Ledernes Hovedorganisation
 • Lars Djernæs, chefkonsulent, Finans Danmark
 • Morten Kamp Thomsen, seniorkonsulent, Center for social og sundhedspolitik, Danske Regioner
 • Pia Mulvad Reksten, chefrådgiver, Center for Regional udvikling, EU og Miljø, Danske Regioner
 • Kristine Wiberg Plousgaard, souschef, Kommunernes Landsforening
 • Anne Marie Ladefoged, chefkonsulent, Kommunernes Landsforening
 • Anne Kristine Andersen, uddannelsespolitisk konsulent, Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Regitze Flannov, forkvinde for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening
 • Birgitte Grum Schwensen, uddannelsespolitisk chefkonsulent i Teknisk Landsforbund
 • Tine Maj Holm, faglig leder i Socialpædagogerne
 • Lisbet Møller Nielsen, uddannelses- og forskningspolitisk chef, IDA
 • Cecilie Sturich, forkvinde i Danske erhvervsakademiers studenterorganisation (DESO)
 • Charly Ngigi, næstforperson i Organisationen for Professionshøjskolestuderende (OPS)
 • Jens Mejer Pedersen, rektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Steen Enemark Kildesgaard, rektor på Københavns Erhvervsakademi

 

Tilforordnede:

 • Jørgen Prosper Sørensen, uddannelsespolitisk chef, TEKNIQ
 • Keld Thorgård, institutleder, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet,
 • Anders Hanberg Sørensen, formand for Maritime Uddannelser og rektor ved Aarhus Maskinmesterskole

Kontakt

Camilla Badse
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 16
Email: cba@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 16. maj 2024