Gå til indhold

Medlemmer af Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet rådgiver uddannelses- og forskningsministeren om erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne.

Medlemmer af rådet

Uddannelses- og forskningsministeren udpeger formanden for rådet. Formanden skal have særlig indsigt i de uddannelsesområder, som rådgivningen omfatter. Derudover udpeger uddannelses- og forskningsministeren 18 medlemmer efter indstilling fra en række centrale interessenter og organisationer på uddannelsesområdet.

Uddannelses- og forskningsministeren kan supplere rådet med en-to personligt udpegede medlemmer. Ministeren kan herudover udpege repræsentanter for rådgivende organer og faglige forsamlinger som tilforordnede til at deltage i rådets arbejde. Udpegningen sker efter indstilling fra det pågældende organ eller den pågældende forsamling.

Medlemmer:

Udpegninger i henhold til § 18, stk. 2 og 4
Beskikkelsesperioden løber frem til 30. april 2024

Udpeget personligt af ministeren:

 • Formand Nanna Højlund, næstformand, FH
 • Mathilde Tronegård, direktør, Studievalg Danmark
 • Henrik Pedersen, områdechef, Akkrediteringsinstitutionen

Udpegninger i henhold til § 18, stk. 3
Beskikkelsesperioden løber frem til 30. april 2024

2 medlemmer udpeget efter indstilling fra Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri i fællesskab:

 • Uddannelses- og forskningspolitisk chef Mads Eriksen, Dansk Erhverv
 • Chefkonsulent Mette Nielsen, DI

1 medlem udpeget efter indstilling fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA):

 • Underdirektør Nadeem Farooq, FA

1 medlem udpeget efter indstilling fra Ledernes Hovedorganisation (LH):

 • Politisk chef for uddannelse og ligestilling Lars Bo Henriksen, Lederne

2 medlemmer udpeget efter indstilling fra Danske Regioner:

 • Seniorkonsulent Maya Ryevad Lauritsen, Danske Regioner
 • Seniorkonsulent Morten Kamp Thomsen, Danske Regioner

2 medlemmer udpeget efter indstilling fra Kommunernes Landsforening (KL):

 • Souschef Kristine Wiberg Plougsgaard, KL
 • Chefkonsulent Anne Marie Ladefoged, KL

5 medlemmer udpeget efter indstilling fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH):

 • Næstformand i FH Nanna Højlund, FH
 • Næstformand Dorthe Boe Danbjørg, Dansk Sygeplejeråd
 • International professionskonsulent Casper Arnsbo Poulsen, BUPL
 • Politisk rådgiver Gitte Brückner, HK Danmark
 • Uddannelsespolitisk konsulent Anne Kristine Andersen, FH

1 medlem udpeget efter indstilling fra Ingeniørforeningen i Danmark (IDA):

 • Uddannelsespolitisk chefkonsulent Lisbet Møller Nielsen, IDA

2 medlemmer udpeget efter fælles indstilling fra de studerendes organisationer:

 • Næsformand i DESO Johan Jespersen, Erhvervsakademierne
 • Caroline Holdflod Nørgaard, LL, Professionshøjskolerne

1 medlem udpeget efter indstilling fra rektorer for professionshøjskolerne i forening:

 • Rektor Jens Mejer Pedersen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

1 medlem udpeget efter indstilling fra rektorer for erhvervsakademierne i forening:

 • Rektor Steen Enemark Kildesgaard, KEA, og formand for Rektorkollegiet for Danske Erhvervsakademier

Udpegninger i henhold til § 18, stk. 5
Tilforordnet
Udpeget efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU):

 • Uddannelsespolitisk konsulent Jørgen Prosper Sørensen, Tekniq

Udpeget efter indstilling fra Danske Universiteter:

 • Lektor Jens Erik Mogensen, Københavns Universitet 

Udpeget efter indstilling fra Maritime Uddannelser:

 • Rektor Anders Hanberg Sørensen, Aarhus Maskinmesterskole, og formand for Maritime Uddannelser 

Kontakt

Line Thorup
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 81 90
Email: lith@ufm.dk
Camilla Badse
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 16
Email: cba@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 14. november 2023