Gå til indhold

Medlemmer af Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet rådgiver uddannelses- og forskningsministeren om erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne.

Medlemmer af rådet

Uddannelses- og forskningsministeren udpeger formanden for rådet. Formanden skal have særlig indsigt i de uddannelsesområder, som rådgivningen omfatter. Derudover udpeger uddannelses- og forskningsministeren 18 medlemmer efter indstilling fra en række centrale interessenter og organisationer på uddannelsesområdet.

Uddannelses- og forskningsministeren kan supplere rådet med en-to personligt udpegede medlemmer. Ministeren kan herudover udpege repræsentanter for rådgivende organer og faglige forsamlinger som tilforordnede til at deltage i rådets arbejde. Udpegningen sker efter indstilling fra det pågældende organ eller den pågældende forsamling.

Medlemmer:

Udpegninger i henhold til § 18, stk. 2 og 4
Beskikkelsesperiode: 1. maj 2016-30. april 2020

Udpeget personligt af ministeren:

 • Formand Conni Simonsen, direktør, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
 • Jannik Schack, områdechef Finansforbundet
 • Jakob Rathlev, direktør, Idrættens Analyseinstitut

Udpegninger i henhold til § 18, stk. 3
Beskikkelsesperiode: 1. maj 2016-30. april 2020.

2 medlemmer udpeget efter indstilling fra Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri i fællesskab:

 • Uddannelses- og forskningspolitisk chef Mads Eriksen, Dansk Erhverv
 • Konsulent Mette Nielsen, DI

1 medlem udpeget efter indstilling fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA):

 • Politisk konsulent Karen Winnie Larsen, FA

1 medlem udpeget efter indstilling fra Ledernes Hovedorganisation (LH):

 • Uddannelseschef Thomas Christensen, Lederne

2 medlemmer udpeget efter indstilling fra Danske Regioner:

 • Konsulent Maya Ryevad Lauritsen, Danske Regioner
 • Konsulent Natacha Jensen, Danske Regioner

2 medlemmer udpeget efter indstilling fra Kommunernes Landsforening (KL):

 • Souschef Kristine Wiberg Plougsgaard, KL
 • Chefkonsulent Anne Marie Ladefoged, KL

5 medlemmer udpeget efter indstilling fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH):

 • Næstformand i FH Nanna Højlund, FH
 • Faglig sekretær Lars Søgaard Jensen, BUPL
 • Forbundssekretær Morten Rønne, PROSA
 • Uddannelsespolitisk konsulent, Anne Kristine Andersen, FH
 • Politisk rådgiver Gitte Brückner, HK

1 medlem udpeget efter indstilling fra Ingeniørforeningen i Danmark (IDA):

 • Chefkonsulent Anne Katrine Bojsen, IDA

2 medlemmer udpeget efter fælles indstilling fra de studerendes organisationer:

 • Rasmus Overgaard Danielsen, bygningskonstruktørstuderende Københavns Erhvervsakademi
 • Rasmus Holme, lærerstuderende, Københavns Professionshøjskole

1 medlem udpeget efter indstilling fra rektorer for professionshøjskolerne i forening:

 • Rektor Jens Mejer Pedersen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

1 medlem udpeget efter indstilling fra rektorer for erhvervsakademierne i forening:

 • Rektor Niels Egelund, IBA Erhvervsakademi Kolding, og formand for Rektorkollegiet for Danske Erhvervsakademier

Udpegninger i henhold til § 18, stk. 5
Tilforordnet
Udpeget efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU):

 • Chefkonsulent Jakob Krohn-Rasmussen, Dansk Byggeri

Udpeget efter indstilling fra Danske Universiteter:

 • Institutleder Anne Jensen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
Senest opdateret 04. februar 2020