Gå til indhold

Nyt fra rådet

Oversigt over nyeste materiale fra Rådet for Erhvervsakademier og Professionsbacheloruddannelser.
Viser 1-30 af 48 resultater
Årsberetning 2018 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Publiceringsdato 14. oktober 2019 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser afgiver hermed sin ellevte årsberetning, siden rådet blev nedsat i 2008.
Forslag fra REP om lempelse af toårsregel for erfarne ansøgere til diplommoduler 12 juni 2018.pdf
Publiceringsdato 11. december 2018
Årsberetning 2017 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Publiceringsdato 20. november 2018 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser afgiver hermed sin tiende årsberetning, siden rådet blev nedsat i 2008.
Årsberetning 2016 - Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Publiceringsdato 27. april 2017 Rådet konstaterer med tilfredshed, at antal optagne på fuldtidsuddannelser og aktiviteten på voksen- og efteruddannelser har stabiliseret sig.
Bevillingsreform i det videregående uddannelsessystem– anbefalinger fra Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser
Publiceringsdato 11. maj 2016 Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelsers anbefalinger til bevillingsreform i det videregående uddannelsessystem
Årsberetning 2015 – bilagsdel Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Publiceringsdato 11. marts 2016 Årsberetning 2015 – bilagsdel Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Årsberetning 2015 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Publiceringsdato 11. marts 2016 Årsberetning 2015 for Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Bedre styring af de videregående uddannelser – anbefalinger fra Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser
Publiceringsdato 11. marts 2016 Anbefalinger fra Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser om bedre styring af de videregående uddannelser
Årsberetning 2015 - Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Publiceringsdato 11. marts 2016 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser afgiver hermed sin ottende beretning siden rådet blev nedsat i 2008
Beretning fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser 2014
Publiceringsdato 13. maj 2015 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser afgiver hermed sin syvende beretning siden rådet blev nedsat i 2008
Bemærkninger fra Rådet for Erhvervsakademier og Professionsbachelorer til Kvalitetsudvalgets 2 delrapport
Publiceringsdato 13. maj 2015
Bemærkninger fra Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser til Kvalitetsudvalget
Publiceringsdato 27. juni 2014
Beretning fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser 2013
Publiceringsdato 26. juni 2014 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser afgiver hermed sin sjette beretning siden rådet blev nedsat i 2008
Anbefalinger fra Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser vedr. regional uddannelsesdækning
Publiceringsdato 26. juni 2014
Høringssvar - ændringslov om studiefremdrift
Publiceringsdato 12. november 2013
Rådets anbefalinger om digitalisering
Publiceringsdato 16. september 2013
Indspil fra REP - internationalisering
Publiceringsdato 13. september 2013
Rådets anbefalinger vedrørende efter- og videreuddannelsessystemet for voksne (pdf)
Publiceringsdato 27. juni 2013 Rådets anbefalinger vedrørende efter- og videreuddannelsessystemet for voksne
Akkreditering - høringssvar
Publiceringsdato 14. juni 2013
Beretning fra Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 2012
Publiceringsdato 01. april 2013 I 2012 har rådet, udover de udpegede strategiområder fra 2011 ligeledes sat fokus på en række brede temaer som arbejdsmarkedesrelevans, internationalisering og uddannelse af flere unge
Høringssvar - lov om akkreditering af videregående uddannelser (PDF)
Publiceringsdato 30. november 2012 Høringssvar - lov om akkreditering af videregående uddannelser (PDF)
Rådets anbefalinger om innovation - september 2012 (PDF)
Publiceringsdato 28. september 2012 Rådets anbefalinger om innovation - september 2012
Rådets bemærkninger til uddannelsesministerens talentudspil - august 2012 (PDF)
Publiceringsdato 30. august 2012 Rådets bemærkninger til uddannelsesministerens talentudspil - august 2012
Rådets bemærkninger til regeringens sammenhængsredegørelse - august 2012 (PDF)
Publiceringsdato 15. august 2012 Rådets bemærkninger til regeringens sammenhængsredegørelse - august 2012
Rådets bemærkninger om ny model for fælles akkrediteringssystem for alle videregående uddannelser – april 2012 (PDF)
Publiceringsdato 28. juni 2012 Rådets bemærkninger om ny model for fælles akkrediteringssystem for alle videregående uddannelser – juni 2012
Rådets anbefalinger om 'hurtigere igennem uddannelserne' – april 2012 (PDF)
Publiceringsdato 28. juni 2012 Rådets anbefalinger om 'hurtigere igennem uddannelserne' – juni 2012
Høring af ny rammebekendtgørelse om videregående voksenuddannelser – marts 2012 (PDF)
Publiceringsdato 12. marts 2012 Høringssvar vedrørende ny rammebekendtgørelse om videregående voksenuddannelser – marts 2012
Rådets anbefalinger om kvalitet i uddannelserne – februar 2012 (PDF)
Publiceringsdato 29. februar 2012 Rådets anbefalinger om kvalitet i uddannelserne – februar 2012
Beretning fra Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 2011
Publiceringsdato 29. februar 2012 I den nye beretning fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser er der især fokus på to områder: Vækst og kvalitet.
Rådets anbefalinger: Erhvervsakademiuddannelsernes og professionsbacheloruddannelsernes bidrag til vækst – juni 2011 (PDF)
Publiceringsdato 03. juni 2011 Rådets anbefalinger: Erhvervsakademiuddannelsernes og professionsbacheloruddannelsernes bidrag til vækst – juni 2011