Gå til indhold

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger (tidligere: Ankenævnet for Uddannelsesstøtten) er i 2015 blevet en del af Social- og Indenrigsministeriet og bliver nu sekretariatsbetjent af Ankestyrelsen.

Ankenævnet træffer afgørelse i sager, hvor uddannelsessøgende klager over afgørelser vedrørende en række sagsområder.

Ankenævnet var frem til juni 2015 en del af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 16. oktober 2015