Gå til indhold

Udvalget i dialog

Kvalitetsudvalget gennemførte et 360°-eftersyn af de videregående uddannelser gennem en dialog med relevante parter

Mødebillede 22

Det var vigtigt for udvalget at sikre et solidt videngrundlag for sit arbejde. Derfor indgik udvalget løbende i en bred dialog med aktører og interessenter inden for de videregående uddannelser, herunder studerende, ledelsesrepræsentanter på institutionerne, undervisere, aftagere og organisationer på arbejdsmarkedet.

Endvidere indhentede udvalget viden fra andre relevante aktører og eksperter på området, som beskæftiger sig med videregående uddannelse.

Oplæg fra Kvalitetsudvalgets lanceringskonferencer

1. december 2014

Nedenfor findes oplæg fra hhv. lanceringskonferencerne i Aarhus og i København. Øverst findes programmerne fra hhv. Aarhus og København. Dernæst den indledende præsentation fra Kvalitetsudvalgets formand Jørgen Søndergaard, som er afgivet ved begge konferencer.

Konf.

Oplæg fra Jørgen Søndergaard ved begge lanceringskonferencer:

Oplæg fra lanceringskonferencen i Aarhus:

Oplæg fra lanceringskonferencen i København:

Kvalitetsudvalgets formand og sekretariat besøgte Lunds Universitet

Kvalitetsudvalgets formand og sekretariat besøgte Lunds Universitet fredag d. 22. august. Besøget omfattede Lund Universitets Centre of Education Development  og Kvalitets- og evalueringsafdeling.

Lunds universitet har længe arbejdet med undervisernes pædagogiske kompetenceudvikling, og derfor er det interessant at få indblik i, hvordan Lund håndterer udfordringer med at understøtte undervisningskvaliteten.

Institutionsbesøg i efteråret 2014

Kvalitetsudvalget besøgte d. 12 september 2014 tre videregående uddannelsesinstitutioner i københavnsområdet. Det drejede sig om Copenhagen Business Academy (CBA), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og University College Sjælland (UCSJ).

På institutionsbesøgene ville udvalget i særlig grad diskutere pædagogik, didaktik og den samlede læring. Udvalget havde en god dialog med både studerende, undervisere og ledelse, og fik mange vigtige inputs med hjem i bagagen.

 

Møde med rektorkollegierne

Udvalget afholdte anden møderække med rektorkollegierne i løbet af august og september:

 • 12. august 2014: Erhvervsakademiernes rektorkollegium
 • 19. august 2014: Rektorerne fra de kunstneriske uddannelser
 • 26. august 2014: Universiteternes rektorkollegium
 • 22. september 2014: Professionshøjskolernes rektorkollegium
 • 22. september 2014: Rektorformanden for de maritime uddannelser

 

Interessenter

Udvalget har løbende holdt møder med en række relevante interesseorganisationer. Herunder bl.a. studenterorganisationer, arbejdsmarkedesorganisationer og andre relevante interessenter.

Inviteret til møde med interessentfølgegruppen d. 15. august 2014 var:

 • Danske Studerendes Fællesråd
 • Studerende ved professionshøjskoler og erhvervsakademier
 • Maritime studerende
 • DI
 • Dansk Erhverv
 • Finanssektorens Arbejdsgiverforening
 • LO
 • FTF
 • Akademikerne
 • Kommunernes Landsforening
 • Danske Regioner

Første møde med interessentfølgegruppen blev afholdt 22. januar 2014.

Jørgen Søndergaard på Uddannelsesmødet 2014

Den 28. og 29. april afholdt Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen Uddannelsesmødet 2014 i Kolding. Kvalitetsudvalgets formand Jørgen Søndergaard deltog som en af de centrale oplægsholdere. Uddannelseskvalitet og relevansen af de videregående uddannelser var de store debatemner på mødet. Her kan du læse ministeriets opsamling på mødet

Kvalitetsudvalgets formand deltog som debattør hos Novo Nordisk

Jørgen Søndergaard deltog d. 11 juni i debatarrangementet Invitation til Vækst hos Novo Nordisk. I paneldebatten debatterede formanden bl.a. med Uddannelses- og forskningsordfører Esben Lunde Larsen fra Venstre. Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen deltog også i arrangementet. Her kan du læse mere.

Ekspertworkshop om pædagogik, didaktik og undervisningstilrettelæggelse

Den 25. april afholdte Kvalitetsudvalget en workshop med en række eksperter fra ind- og udland om kvalitet og relevans i læring, undervisnings-tilrettelæggelse, pædagogik og didaktik på de videregående uddannelser.

Inviterede ekspertdeltagere:

Simon Barrie

Center for Teaching and Learning, Sydney University

Sari Lindblom-Ylänne

Helsinki Universitet

Halvor Hauske

Aflyst

Højskolen i Lillehammer

Torgny Roxå

Lund Universitet

Linda Price

The Open University og
Lund Universitet

Jens Dolin

Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Frederik Voetmann Christiansen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Hanne Leth Andersen Roskilde Universitet
Lisbeth Lunde Frederiksen

Videncenter for didaktik,
VIA University College

Rasmus Blok Center for Undervisning og Læring,
Aarhus Universitet
Torben K. Jensen

Center for Undervisning og Læring,
Aarhus Universitet

Referenceartikler:

  • Kirkwood, Adrian  and Linda Price (2013): Examining some assumptions and limitations of research on the effects of emerging technologies for teaching and learning in higher education. British Journal of Educational Technology, Vol 44, No 4, p. 536–543.
  • Mårtensson, Katarina, Torgny Roxå and Bjørn Stensaker (2012): From quality assurance to quality practices: an investigation of strong microcultures in teaching and learning. Studies in Higher Education, p. 112
  • Price, Linda & Adrian Kirkwood (2013): Using technology for teaching and learning in higher education: a critical review of the role of evidence in informing practice. Higher Education Research & Development. URL: http://dx.doi.org/10.1080/07294360.2013.841643
  • Roxå, Torgny, Katarina Mårtensson and Mattias Alveteg (2010): Understanding and influencing teaching and learning cultures at university: a network approach. High Educ (2011) 62:99–111.
  • Roxå, Torgny and Katarina Mårtensson (2011). Understanding strong academic microcultures – An exploratory study. Lund University, April 2011.
  • Trigwell, K (2010). Promoting effective student learning in higher education, Elsevier, Oxford.
Besøg på de videregående uddannelsesinstitutioner

Udvalget var i februar 2014 på besøg på en række uddannelsesinstitutioner:

 • Professionshøjskolen VIA University College
 • Aarhus Universitet
 • Maskinmesterskolen i Aarhus
 • Arkitektskolen i Aarhus
 • Erhvervsakademi Aarhus

Under besøgene mødtes udvalget både med ledelsen, med undervisere og med studerende fra de enkelte institutionerer.

Videnaktører

Udvalget var i løbende dialog med en række af de centrale videnaktører i tilknytning til de videregående uddannelser. Der blev bl.a. afholdt møder med:

 • Akkrediteringsinstitutionen
 • DEA
 • Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 
 • Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV)
Senest opdateret 30. januar 2015