Om kvalitetsudvalget

Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (Kvalitetsudvalget) blev nedsat af regeringen i oktober 2013. Læs her om udvalgets medlemmer, sekretariat og kommissorium.

 

Kvalitetsudvalget bestod af syv medlemmer, som blev udpeget i deres personlige egenskab og således ikke som repræsentanter for særlige interesser, institutioner, uddannelser eller lign. 

 

Ovenstående er ikke nødvendigvis udtryk for udvalgsmedlemmets fulde CV.

 

 

Senest opdateret 03. september 2018